Dorpsplatform Beneden-Leeuwen

Dorpsplatform
Partners

Dorpsplatform Beneden-Leeuwen

Onze maatschappij is aan het veranderen. En overheden veranderen hun dienstverlening van aanbodgericht naar vraaggestuurd. De beweging om tot een andere verhouding tussen overheden en bewoners te komen is overal gaande. Naast burgerparticipatie horen we termen als doe-democratie, zelforganisatie, terugtrekkende overheid en overheidsparticipatie. Een dorpsplatform is om die reden een belangrijke schakel tussen overheid en inwoners in de huidige participatiesamenleving.

Leefbaarheid

Dorpsplatform Beneden-Leeuwen fungeert als stichting die suggesties van inwoners inventariseert, stimuleert, ondersteunt en zo nodig met gemeente en/of provincie afstemt en zo nodig eventuele procedures doorloopt. Voor het stimuleren van leefbaarheid kunnen ideeën worden uitgewerkt in themagroepen. Dit heeft bij andere dorpsplatforms in onze gemeente al tot prachtige resultaten geleid.

Doelstelling

Het doel van het dorpsplatform is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Beneden-Leeuwen. Samenwerking tussen bewoners en instellingen enerzijds en de overheden anderzijds is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt. Het dorpsplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op de leefbaarheid in ons dorp.

Bestuur

Rob Fogteloo is voorzitter, Ilona van Gelder is penningmeester en René Theunissen is secretaris. De overige bestuursleden zijn Hilde Krouwel, Gosina van Baast-Versveld, Robert Rots, Leo van de Geijn, Cees van Dreumel en Rinie van Haren.

Website

De website Blik op Beneden-Leeuwen fungeert als digitaal kanaal voor het dorpsplatform daar deze website als digitale dorpskrant al grote naamsbekendheid heeft verworven en al vele jaren als digitale informatiebron dient voor ons dorp. Op de website is een apart gedeelte ingericht waarop alle informatie over het Dorpsplatform te vinden is.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.