09-04-2021 1 min. Rinie van Haren

Beleidsregels financiële compensatie incontinentie- en medisch afval

Het college van burgemeester en wethouders besloot op 16 maart 2021 de “Beleidsregels compensatieregeling incontinentieluiers en medisch afval gemeente West Maas en Waal 2021” vast te stellen. Het besluit treedt in werking op de eerste dag na die van deze bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

De beleidsregels liggen vanaf nu 2 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Maak altijd even een afspraak als u de stukken wilt inzien.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.