23-09-2022 1 min. Rinie van Haren

Besluiten gemeenteraad West Maas en Waal

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente. De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:
• Aanwijzen van mevrouw D.C.D. Serné als plaatsvervangend griffier
• Principe besluit grootschalig grondverzet
• Vaststellen Bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Pastoor Schoenmakerstraat tussen 7 en 19
• Inspraak procedure Bestemmingsplannen
• Financiële tegemoetkoming coronaschade
• Bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland
• Verstrekken lening aan stichting MFA het Hanzehuys

Het amendement van de heren Hooijmans (SMW) en Sweep (VVD) om in plaats van een lening een gift te doen aan MFA het Hanzehuys is met 4 stemmen voor (SMW en VVD) en 12 stemmen tegen (FD en CDA) verworpen.
De motie van de heren Hooijmans (SMW) en Sweep (VVD) waarin zij het college oproepen om de energielasten van MFA het Hanzehuys te compenseren is met 4 stemmen voor (SMW en VVD) en 12 stemmen tegen (FD en CDA) verworpen.
De motie van de heren Van Echteld, De Leeuw (FD) en Van Ooijen (CDA) waarin zij het college oproepen MFA’s een overbruggingskrediet te verstrekken in verband met de stijgende energielasten is ingetrokken.
De motie vreemd van mevrouw Jagtenberg en de heren Sweep (VVD), Donkers en Hooijmans (SMW) waarin zij het college verzoeken om tot een herziening van het bestemmingsplan camping Den Hoogen Berg te Boven-Leeuwen is ingetrokken.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.