18-09-2020 1 min. Rinie van Haren

Besluiten van de gemeenteraad

West Maas en Waal, 10 september 2020

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente. De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:

  • De heer M.M.J. (Menno) de Keijzer toe te laten als fractievolger tot de Rondetafelgesprekken van de raad 2018-2022
  • Wijziging aanvraagproces en leges gehandicaptenparkeerkaart
  • I&A plan 2020
  • Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024

Een motie van het CDA,FD en VVD waarin het college verzocht om op korte termijn horeca-ondernemers onthe¬ffing te verlenen voor het tijdelijk overkappen van terrassen of extra bedrijfsruimte te realiseren op eigen terrein, werd unaniem aangenomen.

Een motie van de VVD waarin om steun wordt gevraagd voor de motie Raden in verzet (motie Zoetermeer), werd unaniem aangenomen. In deze motie vraagt de VNG zich in te zetten bij het Rijk voor een structureel betere financiële positie van gemeenten.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.