05-07-2024 1 min. Rinie van Haren

Besluiten van de gemeenteraad

De besluiten zijn genomen per 27 juni 2024

Een uitgebreide besluitenlijst en de achterliggende stukken vindt u op de website van de gemeente.
De gemeenteraad van West Maas en Waal stelde het volgende vast:
• Belasten van de heer C. Roffelsen als tweede waarnemend voorzitter raad
• Toelaten van de heer T.F. Driessen als lid van de raad als gevolg van tijdelijk ontslag raadslid.
• Vaststellen bestemmingsplan Maasbommel, Sluissestraat 3A
• Visie (vrijetijds)economie
• Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
• Wijzigingsvoorstel GR Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
• Koersnotitie Energietransitie & Circulariteit 2024-2028
• Zienwijze conceptjaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 VRGZ
• Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Regio Rivierenland
• BSR Jaarrekening 2023 en begroting 2025
• GGD Gelderland-Zuid jaarverslag 2023 en concept-jaarrekening 2023
• GGD Concept Begroting 2025 en begrotingswijzigingen 2024
• Jaarverslag 2023 Werkzaak Rivierenland
• Werkzaak Rivierenland Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
• ODR Jaarstukken 2023 en ontwerp begroting 2025
Het amendement Klanttevredenheidsonderzoek ODR (CDA, FD, VVD en SMW) is unaniem aangenomen
• Avri jaarstukken 2023 en ontwerp begroting 2025
Het amendement Avri pilot restafval (SMW, VVD) is met 4 stemmen voor (SMW VVD) en 13 stemmen tegen (FD CDA) verworpen
Het amendement Verbeteren communicatie Avri naar inwoners (FD, CDA) is met 15 stemmen voor (FD CDA VVD) en 2 stemmen tegen (SMW) / unaniem aangenomen
De motie Samenwerking HVC groep (FD, CDA) is ingetrokken.
• Invulling panden Raadhuisdijk 18 Maasbommel en Wilhelminastraat 9 Wamel


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.