26-06-2020 3 minuten Rinie van Haren

De afval wordt duur betaald

Door Rinie van Haren


Bij het zogenaamde omgekeerd inzamelen door afvalverwerker Avri zijn vorig jaar veel obstakels genomen. Het plaatsen van de ondergrondse containers stuitte niet zelden op weerstand bij de gekozen locaties. Op andere plaatsen bleek de gekozen locatie onmogelijk en moest er gezocht worden naar alternatieve locaties, waarbij de eventuele bezwaren procedure van voor af aan begon. Oorzaken die werden genoemd waren onder andere niet geregistreerde kabels, grondwaterpeil en boomwortels. De communicatie naar inwoners liet zeer te wensen over en zorgde voor veel onduidelijkheid en groeiende onvrede over het systeem.


Doelstellingen


Al met al was de voorgenomen startdatum van 1 januari 2019 veel te ambitieus en later bleek ook de uitgestelde datum van 1 juli 2019 nog een hele klus om te realiseren. Intussen is het nieuwe systeem van omgekeerd inzamelen een jaar onderweg. Het scheiden van afval gebeurt intussen zo goed dat de doelstelling van maximaal 75 kilo restafval per gezin per jaar in de regio al is gehaald. Joost Reus, voorzitter Dagelijks Bestuur Avri: “We omarmen de conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. Centraal daarin staan ‘draagvlak’ en ‘rolduidelijkheid’. Ook zijn er specifieke leerpunten benoemd zowel voor het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur als de Avri-organisatie. We nemen deze leerpunten ter harte en zijn al gestart met het doorvoeren van een aantal verbeterpunten. Tegelijkertijd zien we ook dat de medewerkers van Avri onder grote druk, een enorme prestatie hebben geleverd om het omgekeerd inzamelen te realiseren. Het regionale doel, 75 kg restafval per huishouden per jaar, hebben we ruimschoots gehaald. Want daar is het allemaal om begonnen: het omgekeerd inzamelen en scheiden van grondstoffen, is in het belang van het milieu van Rivierenland, onze eigen toekomst en die van volgende generaties”.


Effectief


Door het nieuwe systeem kan met de werkwijze van Avri een gestructureerde en efficiënte aanpak worden uitgevoerd. Voorheen moesten de vrachtwagens elke twee weken door alle straten van elke wijk om de aangeboden kliko’s met restafval te ledigen. Toen werd er nog geen 20% van de kliko’s aangeboden waardoor vrachtwagens onnodig veel kilometers maakten. In het nieuwe systeem kan met behulp van sensoren waarnemen hoe vol de containers met restafval zijn. Zo kan op heel efficiënte wijze een route worden uitgestippeld langs de containers die geledigd moeten worden. Reken maar eens uit wat voor een voordeel dat oplevert. Bovendien is er veel minder restafval aangeboden.


Tarieven


Je zou verwachten dat de consument wordt beloond door het steeds beter scheiden van afval en de efficiency die is ontstaan. Maar niets is minder waar. Avri durft de nieuwe tarieven voor 2021 flink te verhogen. De financiële reserves van Avri zijn volgens het dagelijks bestuur uitgeput. Het basistarief voor afvalstoffenheffing in 2021 zal uitkomen op 270 euro als het aan Avri ligt. Daarin is niet meegerekend het storten van restafval door het jaar heen. Het bedrag van 1,20 euro zal worden teruggebracht naar 1 euro per zak van 30 liter restafval. Moet de consument nu de prijs betalen van de onzorgvuldige start van het systeem? Of is het toch de prijs van de grondstoffen die onder druk staat. zoals Avri beweert? Hoe het ook zij, de consument zal voor het verschil worden belast.Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.