22-05-2020 2 minuten Rinie van Haren

De gemeenteraad vergadert

Datum 28 mei 2020
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Raadzaal gemeentehuis, Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen
Doel: meningsvorming en besluitvorming


Agenda


Deze onderwerpen staan op de agenda:
• Beëdiging en installatie van nieuw te benoemen en toe te laten raadslid
• Voordracht nieuwe wethouder


Hamerstukken:
• Werkgeverschap griffier 2020 (WNRA)
• Initiatiefvoorstel Eerste wijziging RvO voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2020 en Eerste wijziging RvO voor de rondetafelgesprekken 2020 n.a.v. raadsbesluit Heroverwegen P&C document Bestuursrapportage.
• Vaststelling bestemmingplan Buitengebied, Lageweg 17 Dreumel
• Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
• MARN en energietransitie
• Tweede wijziging verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
• Vaststellen Legesverordening 2020
• Verordening Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2020/2


Debatstukken:
• Raadsvoorstel benoeming nieuw lid in diverse raadscommissies ter vervanging van raadslid
• Concept Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland
De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op
www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal naluisteren.


Vergadering thuis volgen


Wij adviseren u in verband met de corona-maatregelen om de vergadering vanuit huis te volgen. Dat kan via onze website westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Ook Radiozender Extra FM zendt de raadsvergaderingen live uit op 107.2 FM en via www.extrafm.nl. Wilt u toch aanwezig zijn, neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 140487.


Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 140487.
Wilt u per e-mail bericht krijgen zodra er nieuwe vergaderstukken van de gemeenteraad zijn? Stuur dan een mail naar griffie@westmaasenwaal.nl met uw naam, telefoonnummer en mailadres.Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.