20-01-2023 4 min. Rinie van Haren

De Lauwse Pen

Ut Maos en Waolse dialect mot blijve

Ut dialect stee al jaore onder druk. De belangstelling bij jongeren hiervur is tot un minimum gedaold terwijl de aauwere inwônners (ut rijpere deel van de inwônners) nog altèd veul intresse tonen. Hier in de streek wor 't-er gelukkig dan ôk veul oan gedaon. Kik mar 's naor de verschillende streekmusicals die op grôtse wijze worre uitgevuurd. Um de trots vur ons dialect ye behaauwe, is tur un nije rubriek in ut lèève geroepe: De Lauwse Pen. Alle wèèke un nije schrijver of schrijfster, die in ons dialect un herinnering ophoalt of over zun hobby schreft. En daornao? Dan wor de Lauwse Pen wer durgegeven. Ik zij benij-jd wè 't-er ammaol boven waoter kum.

Jan Willem van Tiem

Het is zô wijd. Ik hè de Lauwse Pen gekrege van ons ome Toon. Toon Janssen is de bruur van ons moeder. Dus de pen blef dizze ker in de familie.
Mijn naam Jan Willem van Tiem. Ik zij geboren en getogen in Lauwe. Ik zij d'r inne van Geert van Tiem en José van Tiem Janssen. D'n oudste um precies te zijn. Ik hè ok nog unne zus, ons Martine.
Wij wônden in de Burgemeester Woutersstraot um precies te zijn. Tot m’n 16e hè'k daor gewônd en m’n jeugd spulde zich grotendeels af op en aon de Wiel. Daor hebben we heel wè geravot mit de burt. Ik zaat op de Leeuwenkuil en laoter hè'k de LTS in Druute gedaon.

We waren in munne jeugd altèd druk thuis. Ons pap hai un bouwbedrijf en ons lèève dreai-jde daor alle daag um hen. We waren alleen als gezin same onder het ete en om 20.00 uur un bakske koffie. Desondanks hebben wij een hele mooie jeugd gehad. Un hogtepunt waar alted ut speulen en ravotten mi de jong uit onze burt. We he'n heel wa hutten gebouwd aon de Wiel en veul gespuld op de parkeerplats van de C-duuzend op de hoek vean de Zijveld. In de vakanties en in ut weekend gingen we duk es gezin op pad. En zaoterdags hielp ik ons pap mee op d'n bouw.

Nao munne jeugd hè'k verkering gekregen met Petra. En hier wôn ik alwer heel wè jaore mee samen. Urst in de Ditterstraot en laoter in d'n Akkerstraot.
Hier wônne we nog steeds, samen mit ons keinder Britt, Floor en Luuk.

Ik zij un jaor of 15 geleeje gaon werke bij Alex. Bij de bouwmarkt aan de Korte Brouwersstraot. En dè duuj ik nog steeds mi veul plezier. Ik zij un bietje hendig aongeleed en dè kum nog steeds goed van peas um miense te helpen die vraoge hebben over hun lekkende waoterléi-jing of um un nij klurtke op de muur te smèère en zo.
Alex gee ons inmiddels verlaoten. Hij hè de boel verkocht, en gee gaauwechtig genieten van z'n welverdiende pensioen.

Vedder zit ik sinds kort bij ons carnavalsclubke De Braoiers. Ik zij nou lid van de Raod van 11. Ik zit er alwer un jaor of twee bij. Mar net toen ik erbij kwaam brook die verrekte Corona uit. Dus in m’n urste jaor konne we hillemaol niks duun. En in m’n twidde jaor mar un klèèn bietje. Dus di wor mun urste echte jaor. (Es alles goed gee)
Ondanks dè, hè'k wel erreg veul plezier daor. Un erreg mooie club die heel veul duut vur ons mooie Lauwe. En samen mi prins Guido d'n Urste en Funkenmarieke Romy mot da wer lukke.

En vedder zit ik ok alwer een aontal jaoren bij onze vrijwillige breandweer. Ok hier span ik muneige mi veul plezier vur in. We maken mi mekaor ut nodige mee en dè makt ons un hechte club. Mar we maken ok veel schik samen, vural ut oefenen op donderdagaovund is alted gezellig.

Hogtepunten uit mijn jeugd zijn de Nacht van Lauwe. Toen dè nog in de Zandstraot waar. Vanuit ons thuis kon ik er zo heenlopen en keek ik d'n helen dag naor de opbouw en al ut wèrk daorumhèèn. En dan 's aovunds mit ons pap en mam dur de straot banjeren.

Carnaval vier ik al m’n hele lèève volop. Ik waar d'r al vroeg bij mit naor van de Werdt gaon um te carnavallen. En ok in de Lauwse Reut hè'k duk meegelopen. In de jaoren niggentig kwaam de Reut zelfs dur onze Woutersstraat.

Tiggeworrig hè'k ut druk mi ons gezin. Mar ik duu nog altèd gèèr speulen en ravotten mi mun zoon Luuk. 

Miensen ik wens jullie alle goeds, en geniet van alles wat ons mooie dorp Lauwe te bieden heeft.

Ik geef de Lauwse Pen dur aon Jan Hoefnagel. (Dan hoef ik nie zô wijd te lopen.)

De Lauwse Pen gee dus volgende wèèk naor:

Jan Hoefnagel

We gaon de Lauwse pen durgeven

De spelregels zijn simpel:

  1. Degene die aon de burt is, stuurt un mooie uitspraak of gezegde in, mar ut meug ôk un verhaol zijn, naor gelang ge tèd het, zûn we mar zegge. (minimaol 10 woorde, gin maximum)
  2. Ut mot vaneigus in het Maos en Waols zijn.
  3. Inzendingen motte uiterlijk woensdagaovund 20 uur binnen zijn.
  4. En ge meug zellef iemand eanders aonwijze die nao jou sanderwèèks aon de burt is, mar die mot wel op Facebook zitten, zodèt 't-ie op de hogte kan worre gebrocht.
  5. Inzenden naor info@markeon.nl

Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.