17-03-2023 6 min. Rinie van Haren

De Lauwse Pen

Ut Maos en Waolse dialect mot blijve

Ut dialect stee al jaore onder druk. De belangstelling bij jongeren hiervur is tot un minimum gedaold terwijl de aauwere inwônners (ut rijpere deel van de inwônners) nog altèd veul intresse tonen. Hier in de streek wor 't-er gelukkig dan ôk veul oan gedaon. Kik mar 's naor de verschillende streekmusicals die op grôtse wijze worre uitgevuurd. Um de trots vur ons dialect ye behaauwe, is tur un nije rubriek in ut lèève geroepe: De Lauwse Pen. Alle wèèke un nije schrijver of schrijfster, die in ons dialect un herinnering ophoalt of over zun hobby schreft. En daornao? Dan wor de Lauwse Pen wer durgegeven. Ik zij benij-jd wè 't-er ammaol boven waoter kum.

Desiree Claassen

Maurice Gremmen hèt aon mijn gevraogd um de Lauwse pen over te neme. Daor hoefde'n ik nie lang over nao te denke. Ik zeij dan ok echt vereerd.
De miste miense kenne mijn às Dees vean de Claos ( Hans Claassen) , of às de vrouw van aauwe Prins Hans dun Urste van C.V de Braoiers, wè vur ons in 2012 un fantastisch jaor wààr.
Zelluf zij ik in Angeren gebore mit de naam Desiree Willemsen es 5e telg uit un grote huishaauwe mi 9 keinder en hen daornao jaorenlang in Druute gewônd. Loater, toen ik Hans leerde kenne bij de Kikvorsch in Deest, zij ik es Druutens kwartje in 1988 in Lauwe komme wônne. De urste jaoren wônde ik same mè Hans in de Fazantstraot in de Ret. Da wàr toen unne vruchtbare burt, weant dur stonne inne korte tèd un dil ooievaars dur de hele burt hèèn. En die waar ôk bij ons in d'n hof geleand.

In de tèd dah wij in de Rèt wônde wier ok de burtvereniging de Retsers opgericht, waor we veul aon 't helpe ware, weant dieje miens van mijn zaat ok in de commissie. veandaag de dag bestee deze burtvereniging nog altèd en wint nog duk mi de môiste carnavalswages.
Toen hâ'n ze bedocht um unne spooktoch te organisere vur de burt, dus wier d'r un hele route gemakt dur Lauwe en zelfs dur Wamel . Urst bij Jan Elemans schminke en nao de tocht mistal bij Puinhoop ekkes naopraote. Dizze spooktoch waar in dieje tèd raozend populèr en hèt veul miense de stuipe op ut lijf gejaagd.

Inmiddels wônne we alwèr ruim 28 jaor aon dizze keant vean de lèègere schôl in de Azaleastraot. Onze vrallies Wendy en Lisa hebben het huis al verlaote, mar wônne gelukkig nie wijd bij ons veandaon en zien mekoar duk. Zeker mi al dieje feesten wah we same gèèr vieren.
Omdèh we zó kort aon de schôl wônne hai ik duk wah extra èèters tusse de middag aon taofel en bood ik mi de knutseldage gèrre un helpende heand op schôl. Op dizze manier haj ik veul miense lere kenne in Lauwe. Zo wier ik ok gevraogd um vrijwilligster te worre van de Speul-o-Theek ’t Hobbelperd hier in Lauwe en laoter in Boven Eind. Hier konde terecht um spulgoed te lenen en twee kèr per jaor wier d'r dur ons un twiddeheands spulgoed en keinderkleding beurs georganiseerd. Dah hè'k jaoren lang mi veul plezier gedaon. Durdah ut de laotste jaore errug trug liep mi de uitleen is dizze jammer genoeg opgeheven. Nou alles zô duur is geworre en dah ok zal blijven zut di eigeluk best wèr goed van peas komme.

Mi liefde en plezier werk ik op un afdeling vur dementerende aauwe miense aon de ginne keant vean de Waol, waor ik de miensen vurzie vean zurg en welzijn. Onlangs zij ik nog un tèdje naor schôl gewist um unne cursus contact clown te volge, waordur ik nog meer contact kàn krijge mit de miense op dizze afdeling. Het duut me goed um dan un lach te zien, al is ut mar un klèèn bietje, of gewoon un reactie. De clown uithange is ok wel op mun lijf geschreve , al is di toch net ff wah eanders.
Mun grôtste hobby is zingen, waorvur ik tweej aovunde in de wèèk van huis af ben. Ik zing bij ut koor Trug in de Tèd hier in Lauwe en bij ut popkoor Vision in Winssen. Mun muziekkeuze is errug breed en ut repertoire vean dizze tweej koren make ut vur mijn compleet.

Daornaost heij ik nog un twidde hobby en dè is deanse. Veul miense zien me hier in Lauwe dàn ok deansend en hossend in de zaol, weant zô gaauw es de muziek gee drèèje ben ik nie mèr van de deansvloer af te slaon. We hebbe nèt de carnaval afgeslote, màr kek nou alwèr uit naor de volgende muziek oavond hier in Lauwe.

In 2017 wier ik gevraogd um Prinses vean c.v Oellebolle te worre, dèh waar un hele eer. Same mi onze dochter Wendy às Jonkvrouw heij ik un fantastische carnaval mè di mooie carnavalsgruupke en natuurlijk de C.V. de Braoiers meugen belèève. Hiernao zij ik às lid van het kabinet verbonde geblève aon C.V de Oellebolle. Dur dizze biezondere gebeurtenis kregen we un ouwe Prins vean de Braoiers en Prinses vean du Oellebolle mè Jonkvrouw uit inne huishouwe, dè is toch best uniek.

Ok hebbe we ut stökske overgenome vean de Activiteitencommissie van Lauwe en organiseren we sinds vurig jaor Koningsdag. Dizze is gelijk geweldig mooi verlope. Ok vur Koningsdag 2023 zijn we al druk mi de vurbereidingen, dus dah kum zeker goed!

Zo hèt Lauwe van alles te duun vur groot en klein en dah makt het wônne in Beneeje Eind zo fijn.

Zô nou witte een bietje wie ik zeij en slut ik af mèh een eige gemakt liedje over Lauwe.

Desiree Claassen

Lauwe zit in ons hart

(op de wijs van : Laat de zon in je hart)

Un plein, un kerk, de Wielewaol,
Ons durpke hèt un eigen taol
Lauwe is nie gewoon, mar ut is echt biezonder.
Ons Lauwe hèt un mooie straot,
waor ieder joar de Reut door gaot
Lauwe hèt 't vur mekoar, ja dah is toch un wonder.
In Lauwe hurde'r altèd bij, dah geldt vur jou, mar ok vur mij.

Refr:
Oh, Lauwe zit ins ons hart,
we blijve hier vur alted, ons hele leve,
En das nie overdreven.
Oh, Lauwe zit in ons hart,
d’r is van alles te duun in’t vereningings leve,
doar wil ik alles vur geven.

En elluk jaor op ut plein,
As de keinder op de kermis zijn
Is d’r ok matinee, daor wil iedereen bijzijn.
De carnaval gee alted deur,
Met Prins, Prinses en gin gezeur
Tis vier dagen feest, ja dan hebbe we veul gein.
In Lauwe hurder d’r alted bij, dah geldt vur jou mar ok vur mij.

Refr:
Oh, Lauwe zit ins ons hart,
we blijve hier vur alted, ons hele leve,
En das nie overdreven
Oh, Lauwe zit in ons hart,
d’r is van alles te duun in’t vereningings leve,
doar wil ik alles vur geven.
Aon de wandel, zedde op de fiets, zurg dan dagge echt van Lauwe geniet.

Refr:
Oh, Lauwe zit ins ons hart,
we blijve hier vur alted, ons hele leve,
En das nie overdreven.
Oh, Lauwe zit in ons hart,
d’r is van alles te duun in’t vereningings leve,
doar wil ik alles vur geven.

En gif de Lauwse pen deur aan

Rene Theunissen.

We gaon de Lauwse pen durgeven

De spelregels zijn simpel:

  1. Degene die aon de burt is, stuurt un mooie uitspraak of gezegde in, mar ut meug ôk un verhaol zijn, naor gelang ge tèd het, zûn we mar zegge. (minimaol 10 woorde, gin maximum)
  2. Ut mot vaneigus in het Maos en Waols zijn.
  3. Inzendingen motte uiterlijk woensdagaovund 20 uur binnen zijn.
  4. En ge meug zellef iemand eanders aonwijze die nao jou sanderwèèks aon de burt is, mar die mot wel op Facebook zitten, zodèt 't-ie op de hogte kan worre gebrocht.
  5. Inzenden naor info@markeon.nl

Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.