20-11-2020 2 min. Rinie van Haren

Financiële tegemoetkoming chronisch zieken 2020

De gemeente West Maas en Waal meldt het volgende;

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap?
Dan heeft u misschien recht op een financiële tegemoetkoming.

Voor wie is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met:
• een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm én
• een indicatie voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) voor tenminste 26 weken of
• een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor tenminste 26 weken of
• een indicatie voor de Jeugdwet voor tenminste 26 weken. Maar niet een indicatie voor pleegzorg, opvoedondersteuning en behandeling of
• een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of passagier) of
• een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%

Wat kunt u krijgen?
De tegemoetkoming is € 215,- per persoon per jaar. Let op: Als u in 2020 al gebruik heeft gemaakt van de Compensatieregeling Zorgverzekering 2020, dan heeft u geen recht meer op de tegemoetkoming.

Hoe werkt het?
Iedereen die een tegemoetkoming wil krijgen, vult een aanvraagformulier in en stuurt dat samen met de gevraagde gegevens naar ons op. Aan mensen van wie we weten dat ze op grond van een indicatie mogelijk voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, hebben we al een aanvraagformulier toegestuurd.

Heeft u géén brief gehad maar denkt u wel in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming?
Vul dan de online vragenlijst in op de website www.westmaasenwaal.nl/financiele-tegemoetkoming-chronischzieken. U kunt een aanvraagformulier aanvragen bij het Klantcontactcentrum van de gemeente West Maas en Waal via telefoonnummer 14 0487. Of stuur een mail met uw naam en adres naar FTCZ@westmaasenwaal.nl
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 31 januari 2021 bij ons binnen zijn.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.