02-12-2022 2 min. Rinie van Haren

Financiële tegemoetkoming chronisch zieken 2022

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap? Dan heeft u misschien recht op een financiële tegemoetkoming.

Voor wie is de tegemoetkoming?
De tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met:
• een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm én
• een indicatie voor een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) voor tenminste 26 weken of
• een indicatie voor persoonlijke verzorging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor tenminste 26 weken of
• een indicatie voor de Jeugdwet voor tenminste 26 weken, maar niet een indicatie voor pleegzorg, opvoedondersteuning en behandeling of
• een gehandicaptenparkeerkaart (als bestuurder of passagier) of
• een uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%

Wat kunt u krijgen?
De tegemoetkoming is € 215,- persoon per jaar.
Let op: Als u in 2022 al gebruik heeft gemaakt van de Compensatieregeling Zorgverzekering 2022, dan heeft u geen recht meer op de tegemoetkoming.

Hoe werkt het?
Iedereen die een tegemoetkoming wil krijgen, moet een aanvraagformulier invullen. Aan mensen van wie we weten dat ze op grond van een indicatie mogelijk voor de tegemoetkoming in aanmerking komen, hebben we al een brief toegestuurd. Daarin staat hoe zij een aanvraag kunnen indienen.

Geen brief ontvangen?
Heeft u géén brief ontvangen maar denkt u wel in aanmerking te kunnen komen voor de tegemoetkoming? Op www.werkzaakrivierenland.nl/voor-inwonersvan-west-maas-en-waal kunt u digitaal een aanvraagformulier invullen.

*Komt u er zelf of met hulp niet uit? *
Dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij VraagWijzer West Maas en Waal via telefoonnummer 0487 790 790.

Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 31 januari 2023 bij ons binnen zijn.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.