13-05-2022 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Boven-Leeuwen - Waalbandijk 37: plaatsen zonnepanelen op grond, 21-04-2022
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Alphen - Sluisweg 8a: bouwen bedrijfswoning, 20-04-2022
Beneden-Leeuwen - Beatrixstraat 74: bouwen dakkapel, 22- 04-2022
Dreumel - Hogeweg 3: verbouwen en verduurzamen woning, 22-04-2022
Dreumel - Margrietstraat (DML02 G 2396): graven sleuf in archeologische waarde, 20-04-2022

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar
Dreumel - Polstraat 1: veranderen schuur naar woning, 11-05-2022
Het besluit kunt u 6 weken inzien en een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Daarna volgt een defi nitief besluit.

Melding activiteitenbesluit

Beneden-Leeuwen - Veesteeg 16: starten bedrijf, 22-04-2022

Verlenging beslistermijn

Locatie: van Heemstraweg (WML00 G 2126) Beneden-Leeuwen
Voor: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
Nieuwe beslisdatum: 07-06-2022

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kraanbaan Beneden-Leeuwen, fase 1, 2 en 3

Let op: data inzage aangepast
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van 12 mei tot en met 22 juni 2022 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 11 mei 2022, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.