17-06-2022 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Altforst - Boonakker 5: aanvraag Kapsalon aan huis Boonakker 5 (Wabo-verg.), 31-05-2022
Beneden-Leeuwen - St. Josephstraat 6: plaatsen aanbouw en aanbrengen tuindeuren en raamkozijn, 27-05-2022
Beneden-Leeuwen - Trambaan 39: bouw woning met bijgebouw, 31-05-2022
Beneden-Leeuwen - Zijveld 15: isoleren buitengevel, 27-05-2022
Dreumel - Papesteeg 10: uitbreiding veehouderij (omgevingsvergunning beperkte milieutoets), 30-05-2022
Maasbommel - Meester van de Venstraat 2: verbouw dorpsgebouw naar 4 woningen, 30-05-2022
Wamel - Dorpsstraat achter nr. 102: bouwen woning, 29-05-2022

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.
Bezwaar maken? Kijk op www. westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verleend

Beneden-Leeuwen - Mosterdwal 10: ombouwen stal naar buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf en brandveilig gebruik, 30-05-2022
Boven-Leeuwen - Zwaanheuvelstraat 2: bouw vleesvarkensstal (Wabo-verg), 31-05-2022
Dreumel - Venusweg 5: uitbreiden sorteerruimte, 30-05-2022
Dreumel - Willem Alexanderstraat 16: vervangen kozijnen, 31-05-2022
Wamel - Doornik 15: plaatsen dakkapel, 31-05-2022

Geweigerde omgevingsvergunningen

Beneden-Leeuwen - Koolzaadveld 7: plaatsen dakkapel, 25-05-2022

Verlenging beslistermijn

Locatie: Oosterpas 17 Beneden-Leeuwen
Voor: verlengen vergunning tijdelijke huisvesting
Nieuwe beslisdatum: 08-07-2022

Locatie: van Heemstraweg (WML00 G 2126), Beneden-Leeuwen
Voor: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
Nieuwe beslisdatum: 07-06-2022

Locatie: van Heemstraweg 19, Boven-Leeuwen
Voor: uitbreiden bedrijfsruimte: 07-07-2022
Nieuwe beslisdatum: 07-07-2022

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 15 juni 2022, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.