18-11-2022 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Lindenlaan (APT00 Q 858): bouw overdekte parkeergelegenheid met zonnepanelen en schuur, 28-10-2022
Dreumel - Hogeweg (DML02 G 2704): aanleggen dam met duikers, 01-11-2022

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Appeltern - Burg. Hillenaarstraat 19: wijzigen uitweg, 26-10-2022
Appeltern - Hamsestraat 10: bouw recreatiewoning, 26-10-2022
Wamel - Dorpsstraat 110: doorbreken mogelijke draagmuur, 27-10-2022

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Melding activiteitenbesluit

Maasbommel - Den hoedweg 4: veranderen bedrijf, 01-11-2022

Vastgesteld bestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Dit plan maakt de realisatie van 2 levensloopbestendige woningen mogelijk op een nu nog agrarisch perceel dat grenst aan het bestaande erf van de Hogeweg 5.

Plan inzien
De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 13 oktober 2022. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 10 november tot en met 21 december 2022 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een beroep instellen.

Beroep instellen
Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen als u:
• op tijd een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
• belanghebbende bent. En aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op 22 december 2022
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Omgevingsvergunning Dreumel, Oude Maasdijk 24

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
De vergunning maakt de bouw van een woning aan de Oude Maasdijk tussen huisnummer 22 en 24a mogelijk.

Ontwerpbesluit inzien
U kunt het ontwerpbesluit van 10 november tot en met 21 december 2022 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Ontwerp bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107

Wat regelt dit bestemmingsplan?
Dit plan maakt de sanering/verplaatsing van het hoveniersbedrijf, het wijzigen van de bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van een nieuwe woning mogelijk op het perceel Waalbandijk 107 in Beneden-Leeuwen.

Plan inzien
U kunt het ontwerp bestemmingsplan van 10 november tot en met 21 december 2022 op afspraak in het gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 16 november 2022, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.