09-12-2022 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Beatrixstraat 34a: opslag roerende goederen, 21-11-2022
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Buiten behandeling gelaten

Beneden-Leeuwen - Trambaan 39: plaatsen tijdelijke stacaravan en aanleggen uitweg, 16-11-2022
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verleend

Boven-Leeuwen - Berkenstraat 31a: constructieve doorbraak binnenmuur, 22-11-2022
Dreumel - Rooijsestraat 72-01 (DML02 G 2313): bouw 3 appartementen, 16-11-2022
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Ontwerp beschikking verlenen ter inzage

Altforst - De Blauwe Wetering (APT00 S 193): realiseren batterijopslag bij zonnepark De Blauwe Wetering, 08-12-2022
Altforst - S151 (APT00 S) Noord Zuid: realiseren zonnepark, 08-12-2022
Altforst - Ulandsestraat (APT00 S 193): aanleggen zonnepark, plaatsen hekwerk en dempen greppel, 08-12-2022
Appeltern - Zonnepark Noord-Zuid (APT00 S 194): realisatie batterijopslagsysteem zonnepark Noord Zuid, 08-12-2022
Beneden-Leeuwen - Dalenstraat (WML00 M 535): realiseren zonnepark, 08-12-2022
Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg 86: wijziging milieu-inrichting, 08-12-2022

Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Acceptatie melding Activiteitenbesluit

Alphen - Bering 10: veranderen bedrijf, 22-11-2022

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 7 december 2022, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.