17-03-2023 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Nieuwe Schans 2: wijzigen uitweg, 22-03-2023
Alphen - Sterappel 8: bouw aanbouw aan zijkant woning, 27-02-2023
Altforst - Kerkstraat 12: aanpassen brandcompartiment, 28-02-2023
Appeltern - Blauwe Sluis 8: bouw Wellness gebouw, 25-02-2023
Beneden-Leeuwen - Brouwersstraat 13: plaatsen tijdelijke woonunit, 26-02-2023
Beneden-Leeuwen - Dijkstraat 18: verbouw woning, 22-02-2023
Dreumel - Rooijsestraat 28: kappen bomen en plaatsen zonnepanelen, 27-02-202
Wamel - Lakenstraat 65: plaatsen dakkapel en wijzigen voorgevel, 23-02-2023

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Alphen - Nieuwe Weg 17: afwijken bestemmingsplan groepsaccomodatie tot tijdelijke bewoning, 22-02-2023
Boven-Leeuwen - Florastraat 43b: isoleren gevel en plaatsen nieuwe kozijnen en deuren, 22-02-2023
Dreumel - Eijkhovenstraat 1a: verbouw woning, 27-02-2023
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verlenging beslistermijn

Locatie: Dorpsstraat 94, Wamel
Voor: splitsen woning
Nieuwe beslisdatum: 10-04-2023

Acceptatie melding Activiteitenbesluit

Dreumel - Zijvond 10: veranderen bedrijf, 24-02-2023.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Beneden-Leeuwen, Westerpas-Middenpas

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
De realisatie van één woning.

Inzien
U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning van 16 maart tot en met 26 april 2023 bij ons inzien. U vindt het ontwerpbesluit ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk
Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge zienswijze belt u met team Ruimte via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 15 maart 2023, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.