15-09-2023 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Appeltern - Percelen (APT00 O643, Q725, Q672, Q725 P441, O643 en P437): kappen 7 bomen, 21-08-2023
Beneden-Leeuwen * Burg. Schuijtstraat 6: scootmobielstalling, 22-08-2023
Dreumel - Zijvond 2a: bouw mestopslag milieuneutraal, 21-08-2023
Wamel - Nieuweweg 8: plaatsen 3 stallen, 16-08-2023

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Beneden-Leeuwen - De Onderstal 29: bouw kantoorruimte, 16-08-2023
Beneden-Leeuwen - Retstraat 18a: renovatie garage en bouw carport, 22-08-2023

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verlenging beslistermijn

Locatie: Waaldijk 12, Dreumel
Voor: verbouwen boerderij
Nieuwe beslisdatum: 28-09-2023

Omgevingsvergunning

Beneden-Leeuwen, Oosterpas 17

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
De realisatie van één woning.

Inzien van omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is bekend gemaakt aan de aanvrager op 7 september 2023. U kunt de omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit van donderdag 14 september tot en met 26 oktober 2023 inzien op onze website www.westmaasenwaal.nl.

Beroep instellen
Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem U kunt beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
  • belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag13 september 2023, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.