16-02-2024 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Kwartelstraat 2: wijzigen uitweg, 30-01-2024
Beneden-Leeuwen - Van Heemstraweg 34a: aanleggen uitweg, 30-01-2024
Boven-Leeuwen - Uilland 8: verbouwen woning, 24-01-2024

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Ingetrokken

Maasbommel - Raadhuisdijk 18: verbouw woning voor opvang van Oekraïense ontheemden, 26-01-2024

Verleend

Altforst - Heppertsestraat 13: aanleggen uitweg, 25-01-2024
Beneden-Leeuwen - van Haagenstraat 2: verbouw en verduurzamen woning, 24-01-2024
Beneden-Leeuwen - WML00 F 3102: kappen 20 bomen westzijde van het Leones complex, 24-01-2024
Wamel - Lakenstraat 1a: plaatsen bijgebouw, 24-01-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Activiteitenbesluit

Boven-Leeuwen - Bernhardstraat 24: gesloten bodemenergiesysteem, 30-01-2024

Vastgesteld wijzigingsplan

Dreumel, Bemerdweg 3

Wat regelt dit wijzigingsplan?
De bedrijfsbestemming op het perceel Bemerdweg 3 omzetten in een woonbestemming.

Plan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan van 15 februari tot en met 27 maart 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Beroep instellen
Tot en met 28 maart 2024 kunt u beroep instellen. Als u het niet eens bent met het besluit én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www. westmaasenwaal.nl/beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 maart 2024
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het wijzigingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 14 februari 2024, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.