08-03-2024 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Dreumel - Lageweg 14: uitbreiden bedrijfsruimte, 16-02-2024
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Ingetrokken

Boven-Leeuwen Steenstraat 1: bouw vrijstaande woning, 20-02-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verleend

Boven-Leeuwen - Tesstraat 50: aanleggen rijbak, 14-02-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Ingetrokken

Boven-Leeuwen - Florastraat 30: oprichten tuinkamer met doorlopende gevel, 19-02-2024

Verlenging beslistermijn

Locatie: Appeltern, APT00 O 531
Voor: aanplant bomen, uitmaaien struinpad, aanbrengen raster met klaphek
Nieuwe beslisdatum: 27-03-2024

Locatie: Beneden-Leeuwen, Het Leeuwse Veld fase 15A/B/C/D
Voor: Bouw 98 woningen, aanleggen uitweg
Nieuwe beslisdatum: 02-04-2024

Melding Activiteitenbesluit

Maasbommel - Wolderweg 10: uitbreiden melkveestal voor robotruimte, 20-02-2024
Dreumel - Venusweg 1A: plaatsen propaangastank, 19-02-2024

Vastgesteld wijzigingsplan

Wamel, Nieuweweg 11

Wat regelt dit wijzigingsplan?
De agrarische bestemming op het perceel Nieuweweg 11 is omgezet in een bedrijfsbestemming.

Plan inzien
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan van 7 maart tot en met 17 april 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 18 april 2024 kunt u beroep instellen
Als u het niet eens bent met het besluit van burgmeester en wethouders én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op 19 april 2024
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het wijzigingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 6 maart 2024, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.