12-04-2024 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Korte Brouwersstraat 13: bouwen bedrijvencomplex, 25-03-2024
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Altforst - Woerdsestraat 21: verduurzamen schuur, 22-03-2024
Dreumel - Rooijsestraat 80: bouw hobbykas, 21-03-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Geweigerd

Maasbommel - Meester van de Venstraat 2a: aanleggen uitweg, 20-03-2024

Verlenging beslistermijn

Locatie: Alphen Heuvelstraat 66a
Voor: bouw bedrijfsschuur
Nieuwe beslisdatum: 06-05-2024

Acceptatie melding Activiteitenbesluit

Beneden-Leeuwen - Veesteeg 8: melding Mba

Omgevingsvergunning

Boven-Leeuwen, Waalbandijk 31

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
Uitbreiding van de woning.

Vergunning inzien
U kunt de omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit vanaf 11 april inzien op www.westmaasenwaal.nl. De omgevingsvergunning is bekend gemaakt aan de aanvrager op 4 april 2024. Van 11 april tot en met 22 mei 2024 kunt u beroep instellen tegen dit besluit.

Beroep instellen
Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt beroep instellen als u:

  • tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
  • belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij hetcollege in te dienen.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 10 april 2024, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.