19-04-2024 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Dreumel - Ruivertweg 4: bouwen schuur, 29-03-2024 Wamel
Wamel - Saarskampen 14: plaatsen constructie, verwijderen draagmuur, 27-03-2024

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344 579 314.

Verleend

Beneden-Leeuwen - Rozenstraat 20: interne verbouwing voor huisvesten kinderdagverblijf, 28-03-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Geweigerd

Maasbommel - Kapelstraat 8: bouwen aanbouw met carport, 29-03-2024

Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Rectificatie

Maasbommel - Kapelstraat 38: Intrekken van de Hinderwetvergunning (nu Omgevingsvergunning) verleend op 23 januari ODR2402111, 18-03-2024

Vastgesteld bestemmingsplan

Boven-Leeuwen, Molenstraat 2 B-C

Wat regelt dit bestemmingsplan?
De realisatie van twee woningen.

Plan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van donderdag 18 april tot en met woensdag 29 mei 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met donderdag 30 mei 2024 kunt u beroep instellen
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op vrijdag 31 mei 2024
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Vastgesteld bestemmingsplan

Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 28 en Greffelingsestraat 59

Wat regelt dit bestemmingsplan?
De bedrijfsactiviteiten op het perceel Greffelingsestraat 59 en Dijkgraaf de Leeuwweg 28 worden samengevoegd. Deze samenvoeging vindt plaats op het perceel Dijkgraaf de Leeuwweg 28. Het perceel aan de Greffelingsestraat 59 krijgt een woonbestemming.

Plan inzien
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 18 april tot en met 29 mei 2024 op afspraak in het gemeentehuis inzien of op www.westmaasenwaal.nl. Op de website leest u ook hoe u een afspraak maakt.

Tot en met 30 mei 2024 kunt u beroep instellen
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad én belanghebbende bent, kunt u beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de Voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Het bestemmingsplan treedt in werking op 31 mei 2024
Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan neemt de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 17 april 2024, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.