16-10-2020 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Verleend

Alphen - Valksestraat 1,6626 AE: kappen van bomen, 24-9-2020 Beneden-Leeuwen - Beatrixstraat 32, 6658 EL: wijzigen gebruik bedrijfswoning naar wonen en gebruik woning voor kamerverhuur, 28-9-2020 Beneden-Leeuwen - van Heemstraweg 46e: inpandige verandering van gebruik, 28-9-2020 Dreumel - Nieuwstraat 29, 662 KV: oprichten van loods en tussenbouw robotruimte met strohok en seperatieruimte, 29-9-2020 Maasbommel - Kippelenberg: aanleggen in- en uitrit met dam en duiker, 28-9-2020

Buiten behandeling gelaten

Beneden-Leeuwen - Zandstraat 75, 6658 CP: vervangen antennes, 25-9-2020 Dreumel - Venusweg 5-01 en 5-02: plaatsen 2 woonunits voor huisvesting seizoenarbeiders, 24-9-2020

Verlenging beslistermijn

Locatie: Sluissestraat 18a, 6629KL Appeltern Voor: herbouwen schuur Nieuwe beslisdatum: 09-11-2020

Omgevingsvergunning Retstraat 16 in Beneden-Leeuwen

Deze omgevingsvergunning maakt het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw mogelijk. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning vanaf 15 oktober tot en met 25 november inzien op www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan schriftelijk Wilt u reageren dan schrijft u een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Voorontwerpbestemmingsplan “Wamel, Kloosterhof fase III”

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 70 woningen, ten noordoosten van Wamel, planologisch mogelijk. Het plangebied sluit aan de westzijde aan op de eerste fase van het woningbouwplan Kloosterhof en ligt tussen de wegen Clarevelt, Hogeweg en Perenlaan.

Plan inzien U kunt dit voorontwerp bestemmingsplan van 15 oktober tot en met 25 november op afspraak in ons gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met de heer T. van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Voorontwerp bestemmingsplan “Beneden-Leeuwen, Krozenbogerd (vestiging Aldi)”

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het bestemmingsplan maakt de vestiging van een (Aldi) supermarkt op het bedrijventerrein Krozenbogerd, Beneden-Leeuwen planologisch mogelijk.

Plan inzien U kunt dit plan “Beneden-Leeuwen, Krozenbogerd (vestiging Aldi)” van 15 oktober tot en met 25 november op afspraak in ons gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met de heer T. van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Concept beeldkwaliteitsplan “Het Leeuwse Veld West, Beneden-Leeuwen”

Het beeldkwaliteitsplan geeft de randvoorwaarden weer voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de welstandsnota, waarmee het een bindende werking krijgt voor alle partijen.

Plan inzien U kunt het concept beeldkwaliteitsplan “Het Leeuwse Veld West, Beneden-Leeuwen” van 15 oktober tot en met 25 november op afspraak op ons gemeentehuis inzien. U vindt het plan ook op www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met mevrouw M. Oner via 14 0487. U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft. Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen T 14 0487 I www.westmaasenwaal.nl E info@westmaasenwaal.nl Woensdag 14 oktober 2020, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.