01-01-2021 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Sluisweg 8a, 6626 KK: bouwen bedrijfswoning, 08-12-2020
Alphen - Wamelseweg 3, 6626 KP: aanleggen van in- en uitrit en bijbehorende duiker, 08-12-2020
Altforst - Woerdsestraat 1, 6628 KA: interne verbouwing voor tijdelijk woonzorgcomplex, 09-12-2020
Altforst - Woerdsestraat 1, 6628 KA: brandveilig gebruik van tijdelijk zorggebouw, 10-12-2020
Beneden-Leeuwen - Het Leeuwse Veld fase 11: bouwen van 47 grondgebonden woningen, 09-12-2020
Beneden-Leeuwen - Strook tussen bedrijventerrein Veesteeg-Oost en Friessestraat; plaatsen hekwerk op insteek watergang, 09-12-2020
Boven-Leeuwen - Florastraat 30, 6657 AS: oprichten tuinkamer met doorlopende gevel, 08-12-2020

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Verleend

Alphen - Dijkgraaf De Leeuwweg 10, 6626 BH: vernieuwen en isoleren daken van woning en schuur, 15-12-2020
Beneden-Leeuwen - Parkstraat 44, 6658 AN: plaatsen dakkapel, 14-12-2020
Beneden-Leeuwen - Van Heemstraweg 46-01, 6658 KH: verplaatsen entree en vervangen reclame, 11-12-2020
Boven-Leeuwen - Waalbandijk 53, 6657KC: plaatsen twee prefab dakkappellen aan voorzijde van woning, 10-12-2020
Boven-Leeuwen - Willibrordusstraat 33, 6657 BL: plaatsen nieuwe overkapping, 15-12-2020
Dreumel - Lageweg 26b: tijdelijk plaatsen woonunit, 9-12-2020
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Zienswijze

Altforst - Kerkstraat 21, 6628 AB: realisatie woning in kerkgebouw, 9-12-2020
Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Verlenging beslistermijn

Alphen - Schoolstraat 7, 6626 AC: verbouwen deel pand tot seniorenwoningen
Nieuwe beslisdatum: 28-01-2021

Omgevingsvergunning Retstraat 12A in Beneden-Leeuwen

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
Bouwen van een woning.

Inzien
U kunt de omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit van 23 december tot en met 3 februari 2021 inzien op onze website
www.westmaasenwaal.nl. In deze termijn kunt u beroep instellen tegen dit besluit.

Beroep
Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem U kunt beroep instellen als u:
• tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
• belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college in te dienen.

Omgevingsvergunning Pastoor Willemsplein/van der Capellestraat Appeltern

Het gaat om het bouwen van 3 seniorenwoningen en 3 woningen aan een rijtje aan het Pastoor Willemsplein/ van der Capellestraat in Appeltern.

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk?
Het wijzigen van het soort woningen ten opzichte van hetgeen is toegestaan in het bestemmingsplan.

Inzien
U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning vanaf 31 december tot en met 10 februari inzien op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan schriftelijk
Wilt u reageren? Schrijf dan een brief aan het college van B&W, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft. Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl E info@westmaasenwaal.nl Woensdag 30 december 2020, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.