22-01-2021 4 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Koolzaadveld: bouwen woning, 30-12-2020
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Appeltern, Spitsestraat 4

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk? Bouwen van 4 woningen.

Inzien Van 21 januari tot en met 3 maart 2021 kunt u dit ontwerpbesluit inzien op www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven

Een zienswijze kan schriftelijk U kunt schriftelijke reageren per brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Rooijsestraat 57-01 te Dreumel

Deze weigering tot verlenen van de omgevingsvergunning gaat over het uitbreiden van Bed&Breakfast Tremele.

Inzien U kunt de weigering omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit inzien en hiertegen beroep instellen. De omgevingsvergunning is bekend gemaakt aan de aanvrager op 8 januari 2021. Van 9 januari tot en met 19 februari 2021 kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt beroep instellen als u:
• tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
• belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college in te dienen.

Waar kunt u het besluit inzien? U vindt het besluit op onze website www.westmaasenwaal.nl

Voorontwerpbestemmingsplan

Kraanbaan Beneden-Leeuwen, fase 1, 2 en 3

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het project Kraanbaan is buitendijks gelegen ter hoogte van Waalbandijk 64 en 66 in Beneden-Leeuwen. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de gedeeltelijke sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing en de bouw van maximaal 66 appartementen. De monumentale Kraanbaan en het voormalige pakhuis De Klef blijven behouden.
Het totale project is opgeknipt in 4 verschillende fases. Fase 4, de herontwikkeling van de voormalige meelfabriek maakt geen onderdeel uit van het voorontwerpbestemmingsplan.
• In fase 1 kunnen 4 appartementengebouwen worden gerealiseerd met variërende bouwhoogtes van 3 tot maximale 5 bouwlagen, met daaronder één parkeerlaag.
• In fase 2 wordt De Klef getransformeerd naar een gebouw met verschillende functies en waar mogelijk een hotel, restaurant, fitness, leisure of kleinschalige bedrijvigheid gerealiseerd kan worden.
• In fase 3 kan een appartementengebouw annex woontoren worden gerealiseerd met maximaal 10 bouwlagen, met daaronder één parkeerlaag.
• Voor fase 4 zal te zijner tijd een aparte ruimtelijke procedure worden doorlopen.

Inzien Van 21 januari tot en met 3 maart 2021 kunt u dit bestemmingsplan op afspraak in ons gemeentehuis of op onze websitewww.westmaasenwaal.nl inzien. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met de heer T. van der Wielen via 14 0487. Wilt u schriftelijke reageren dan schrijft u een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Omgevingsvergunning

Beneden-Leeuwen, Bosseestraat 13 en 15

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk? Het bouwen van een vrijstaande woning.

Inzien U kunt de omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit vanaf 14 januari tot en met 24 februari 2021 op www.westmaasenwaal.nl inzien Binnen deze termijn kunt u beroep instellen.
Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt beroep instellen als u:
• tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
• belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college in te dienen.

Omgevingsvergunning

Altforst, Kerkstraat 15A

Wat maakt deze omgevingsvergunning mogelijk? Het bouwen van een vrijstaande woning.

Inzien U kunt de omgevingsvergunning met afwijkingsbesluit vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2021 op www.westmaasenwaal.nl inzien. Binnen deze periode kunt u beroep instellen tegen dit besluit.
Beroep stelt u in bij de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht. Het adres is Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. U kunt beroep instellen als u:
• tijdig een zienswijze hebt ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit;
• belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij het college in te dienen.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 20 januari 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.