09-04-2021 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Sportlaan 29: bouwen optopping op bestaande uitbouw: 20-03-2021
Beneden-Leeuwen - Sportlaan 31: bouwen optopping op bestaande uitbouw: 20-03-2021
Boven-Leeuwen - Zwaanheuvelstraat 3: legalisatie bedrijfsloods: 19-03-2021
Dreumel - Peutekamp onbekend: plaatsen poort en hekwerk: 18-03-2021
Wamel - van Heemstraweg 101: aanleggen duiker en pad: 23-03-2021

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Aangevraagd buiten behandeling gelaten

Altforst - Zegeweg 101: plaatsen reclamebord: 19-3-2021

Aangevraagde vergunningen ingetrokken

Boven-Leeuwen - Expeditieweg 15: omgevingsvergunning ingetrokken bouwen bedrijfsloods, kantoor en kantine: 22-3-2021
Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verleend

Alphen - Nieuwe Schans 2a: aanleggen zwembad: 22-3-2021
Alphen - Schoolstraat 7: verbouwen deel pand tot seniorenwoningen: 18-3-2021
Maasbommel - Velddijksestraat 7c: bouwen woning met schuur: 23-3-2021
Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Altforst - Woerdsestraat 1: brandveilig gebruik tijdelijk zorggebouw: 22-3-2021
Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Verlenging beslistermijn

Locatie: Boven-Leeuwen, Steenstraat 11 Voor: aanpassen van in- en uitrit Nieuwe beslisdatum: 4-5-2020

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Het Zand 41

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het, in ruil voor het slopen van de huidige bedrijfsopstallen, realiseren van één nieuw woonperceel.

Plan inzien U kunt het voorontwerp bestemmingsplan van 8 april tot en met 19 mei 2021 op afspraak bij ons inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met mevrouw Hennie den Boer via 0487 599512. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 6 april 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.