16-04-2021 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Dreumel - Dorpstraat 35: plaatsen overkapping, 25-03-2021
Maasbommel - Kerkstraat ongenummerd: bouwen woning en aanleggen uitrit, 26-03-2021
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Buiten behandeling gelaten

Beneden-Leeuwen - Pastoor Jansstraat 13-01: gebruik pand voor bepaalde tijd in strijd met bestemming, 24-03-2021
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verleend

Alphen - Lindenlaan 13: aanleggen in- en uitrit, 25-03-2021
Alphen - Wamelseweg 3: aanleggen in – en uitrit en bijbehorende duiker, 25-03-2021
Beneden-Leeuwen - Rozenstraat 9: bouwen 21 appartementen en gezamenlijke ruimte, 25-03-2021
Wamel - Clarissenstraat 1a: brandveilig gebruik beschermde woonvorm, 25-06-2021
Wamel - Hollenhof 6-01: plaatsen tijdelijke woon-units, 25-03-2021
Wamel - Hollenhof 6: renoveren woning incl. nieuwe voorgevel, 25-03-2021
Bezwaar maken? Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Verlenging beslistermijn

De beslistermijn van de volgende aanvragen zijn verlengd met maximaal 6 weken:

Locatie: Greffelingsestraat 25c, Alphen
Voor: aanleggen in-uitrit
Nieuwe beslisdatum: 09-05-2021

Locatie: Dijkgraaf de Leeuwweg 23
Voor: aanleggen paardenbak en plaatsen loods
Nieuwe beslisdatum: 06-05-2021

Locatie: Zandstraat 77, Beneden-Leeuwen
Voor: vervangen T-mobile antennes
Nieuwe beslisdatum: 12-05-2021

Locatie: Dorpstraat 22, Dreumel
Voor: wijzigen bedrijfsbestemming in woonbestemming
Nieuwe beslisdatum: 08-05-2021

Locatie: Lisdoddestraat 2 t/m 22, 44 t/m 92, 71 t/m 79, 93 t/m 103, Beneden-Leeuwen
Voor: bouwen 47 grondgebonden woningen
Nieuwe beslisdatum: 13-05-2021

Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het realiseren van vier appartementen in hoofdgebouw en een woning in de bestaande schuur.

Inzien U kunt het ontwerp bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70 van 15 april tot en met 26 mei op afspraak bij ons inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl.
Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven. Dit plan kan ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan zijn gewijzigd.

Een zienswijze indienen Wilt u reageren dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 14 april 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.