16-07-2021 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Alphen - Elsweg 4: bouw terrasoverkapping, 27-06-2021
Altforst - Heppertsestraat 39a: behandelen aanvraag intrekken vergunning
Beneden-Leeuwen - Brouwersstraat 3a: behandelen tijdelijke (5 jr.) transformatie pand, 23-06-2021
Beneden-Leeuwen - Waterstraat 15: bouwen bedrijfshal, 24-06-2021
U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Buiten behandeling gelaten

Boven-Leeuwen - Zwaanheuvelstraat 3: legalisatie bedrijfsloods, 25-6-2021

Verleend

Beneden-Leeuwen - Zijveld 1: verbouwen winkelruimte, 29-6-2021
Dreumel - Rooijsestraat 41: onderhoud dak en goten, 24-6-2021
Dreumel - van Heemstraweg 127a: bouwen machineloods en laadkuil, 24-6-2021

Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar

Boven-Leeuwen - Korenbloemstraat 69, 69a en 69b: realiseren 3 appartementen
Het besluit kunt u 6 weken inzien. In deze periode kunt u een zienswijze (een reactie op het besluit) inleveren. Dat kan schriftelijk of mondeling bij de gemeente. Na deze 6 weken volgt een definitief besluit.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Wet geluidhinder Van Heemstraweg 30a, Beneden-Leeuwen

Er is een ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden voor de toelaatbare geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de gevels van de nieuw te bouwen woning op het perceel Van Heemstraweg 30a, Beneden-Leeuwen. Dit is noodzakelijk omdat de woning wordt verplaatst en dichterbij de Van Heemstraweg komt. Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure “Dorpen, actualisatie 2021” en ligt gelijktijdig ter inzage met het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft een ontwerpbesluit op grond van artikel 110a, eerste lid en artikel 83, eerste lid van de Wet geluidhinder. De vast te stellen hogere waarden op de gevels van de nieuw te bouwen woning is maximaal 63 dB.

Ontwerpbesluit inzien U kunt het ontwerpbesluit van 15 juli tot en met 25 augustus 2021 op afspraak bij ons inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.

Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge zienswijze belt u met Toine van der Wielen via 14 0487. U kunt ook een brief schrijven aan B&W, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het ontwerpbesluit uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 14 juli 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.