10-09-2021 3 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Verleend

Altforst - Woerdsestraat 20, bouwen aanbouw: 24-8-2021
Beneden-Leeuwen - Kleine Wiel 30, bouwen berging: 23-8-2021
Beneden-Leeuwen - Sportlaan 27, plaatsen dakkapel: 20-8-2021
Dreumel - Maasdijk tegenover nr. 21, plaatsen informatiebord: 18-8-2021
Dreumel - Margrietstraat 33, plaatsen silo: 19-8-2021
Maasbommel - Bovendijk 13, renoveren en uitbreiden woning: 23-8-2021
Maasbommel - Hogenhofstraat, Boomgaard 1 t/m 11 en Boomgaard 2 t/m 36, bouwen van 24 woningen en aanleggen inrit: 24-8-2021
Bezwaar maken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/bezwaar
Boven-Leeuwen - Korenbloemstraat 69, 69a en 69b, realiseren van 3 appartementen: 24-8-2021 In beroep gaan?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/beroep

Buiten behandeling gelaten

Altforst - Heppertsestraat 8, legaliseren bijgebouw: 18-8-2021

Verlenging beslistermijn

Locatie: Beneden-Leeuwen, Waterstraat 15
Voor: bouwen bedrijfshal
Nieuwe beslisdatum: 30-09-2021

Voorontwerpbestemmingsplan

Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Wat regelt dit bestemmingsplan? De gemeente West Maas en Waal bereidt, net als gemeente Maasdriel, op verzoek van Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een bestemmingsplan voor om het project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden (UWDH) te realiseren. Het doel van dit project is het gebied rondom de Waal tussen Beneden-Leeuwen (PWA-brug) en Rossum zo in te richten dat er een nog waardevoller natuurgebied ontstaat, met een gezonde biodiversiteit. Het projectgebied beslaat 2 gemeenten; West Maas en Waal en Maasdriel. Daarom zijn er twee afzonderlijke bestemmingsplannen en procedures. Deze bekendmaking is voor het projectdeel dat ligt in onze gemeente: de uiterwaarden ter hoogte van Wamel en Dreumel. Voor het plangebied in Maasdriel geldt een andere bekendmaking. Dit project draagt bij aan verschillende nationale en internationale verplichtingen. Deze zijn afkomstig uit Europese, landelijke en provinciale programma’s, die als doel hebben de natuur te beschermen.

Het gaat om de volgende programma’s: Kaderrichtlijn Water (KRW) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natura 2000, Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Plan inzien U kunt het voorontwerp bestemmingsplan van donderdag 9 september tot en met woensdag 20 oktober op afspraak bij ons inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk Voor een mondelinge reactie belt u met Peter van Mil via 06 8205 1198. U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.

Informatiebijeenkomst 28 september Op dinsdag 28 september van 18.30 tot 21.00 uur is er een informatiebijeenkomst in ’t Centrum, Rooijsestraat 48 in Dreumel. Wilt u daarbij aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan door mail te sturen naar UWDH@Kragten.nl. U ontvangt vervolgens meer informatie over deze informatiebijeenkomst.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.
Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 8 september 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.