08-10-2021 2 min. Rinie van Haren

Gemeentenieuws

Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.

Aangevraagd

Beneden-Leeuwen - Het Ambacht 9: verbouwen woonhuis, 15-09-2021
Beneden-Leeuwen - Van Heemstraweg: bouwen nieuwbouw, 15-09-2021
Dreumel - Griendweg 18a: plaatsen dakkapel, 15-09-2021
Dreumel - van Heemstraweg 126a: bouwen overkapping, 16-09-2021
Maasbommel - Bovendijk 51: plaatsen tijdelijke woonunit, 19-09-2021
Maasbommel - Raadhuisdijk: kappen boom, 17-09-2021

U kunt nu nog geen bezwaar maken. Neemt u voor meer informatie contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoon 0344-579314

Herziende beschikking

Altforst - Heppertsestraat 39a: intrekken vergunning voor hinderwetvergunning, 17-09-2021

Activiteitenbesluit

Maasbommel - Bovendijk: behandelen gebruiksmelding brandveilig gebruik jachthavengebouw, 15-09-2021

Vastgesteld bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Zandstraat 70

Wat regelt dit bestemmingsplan? Het bouwen van 4 appartementen en 1 woning (in de voormalige schuur).

Plan inzien De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan vast op 12 september 2021. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan van 7 oktober tot en met 17 november op afspraak bij ons inzien. U vindt het plan ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een beroep instellen. Beroep stelt u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het adres is Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt alleen beroep instellen als u:

  • op tijd een zienswijze indiende bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbende bent. En aantoont dat u niet in staat was op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;
  • (belanghebbende bent. En een bedenking heeft tegen de wijzigingen ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan.)

Binnen de termijn kunt u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzitter van deze afdeling bestuursrechtspraak. Aan het indienen van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het bestemmingsplan treedt in werking op 20 november 2021 Alleen bij een verzoek om voorlopige voorziening treedt het bestemmingsplan niet in werking. Dan moet de afdeling bestuursrechtspraak eerst een beslissing nemen op het verzoek om voorlopige voorziening.

Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.

Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen
T 14 0487
I www.westmaasenwaal.nl
E info@westmaasenwaal.nl
Woensdag 6 oktober 2021, Burgemeester en wethouders van West Maas en Waal


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.