29-11-2019 3 minuten Patrick van Haren

Gemeentenieuws

Gemeentenieuws


Het gemeentenieuws van deze week bevat onder andere aanvragen van omgevingsvergunningen, verleende omgevingsvergunningen en geaccepteerde meldingen van activiteitenbesluiten.


Aangevraagd


Omgevingsvergunningen

Alphen – Sterappel 17, bouwen woning, 6-11-2019

Beneden-Leeuwen – Van Heemstraweg 88a, 6658 KK: uitbreiden vrieshuis, 6-11-2019

Beneden-Leeuwen – Oosterpas 19, 6658 CA: bouwen bijgebouw, 12-11-2019

Beneden-Leeuwen – Bedrijvenpark Veesteeg: plaatsen van camerabeveiliging, 8-11-2019

Dreumel – Venusweg, perceelnummer K98: aanleg van duikers, 8-11-2019

Dreumel – Merenweg, perceelnummer L269: dempen / compenseren gedeelte van een watergang, 5-11-2019


U kunt nog geen bezwaar maken. Meer info bij de Omgevingsdienst Rivierenland, 0344-579314


Verleend


Omgevingsvergunningen

Alphen – Kerkstraat 9c, 6626 AJ: vervangen handelsreclame, 8-11-2019

Boven-Leeuwen – Bernhardstraat 18, 6657 AE: uitbreiden van werktuigenberging, 11-11-2019

Altforst – Oude Heppert 8, 6628 AK: realisatie oprit voor het huis, 11-11-2019

Wamel – Kerkstraat 75 en 77, 6659 AB: wijzigen kleuren van deuren en kozijnen.


Bezwaar maken? Kijk op: www.westmaasenwaal.nl/bezwaar


Geaccepteerde melding


Activiteitenbesluit

Beneden-Leeuwen – Sportlaan 7, 6658 BG: starten verfwinkel, 12-11-2019


Bestemmingsplan Buitengebied, Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen


Wat regelt dit bestemmingsplan?

De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Weteringstraat 7 in Wamel wordt gesloopt. In ruil hiervoor mag er een woning gebouwd worden achter de Waalbandijk 35 in Boven-Leeuwen. Beide percelen krijgen een woonbestemming.


U kunt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Weteringstraat 7 Wamel en Waalbandijk 35 Boven-Leeuwen, van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 inzien. Binnen deze termijn kunt u een zienswijze geven.


Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge zienswijze belt u met mevrouw Hennie den Boer via 0487-599512. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.


Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl


Verleende APV-vergunning


De burgemeester maakt bekend dat op grond van de APV een vergunning is verleend aan:


Naam aanvrager: Lok Fu B.V.

Drank- en Horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf ‘Lok Fu B.V.’ gevestigd op Zandstraat 89a, 6658 CP te Beneden-Leeuwen. De vergunning ligt ter inzage tijdens openingstijden van het Klantcontactcentrum.


Wilt u bezwaar maken?

Dat kan tot 6 weken na de datum die u bij de vergunning ziet staan. Uw bezwaar met uw motivatie stuurt u naar: B&W, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen.


In het beroepschrift moet het volgende staan:

- uw naam en adres

- de datum van uw beroepschrift

- omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat. Als het mogelijk is stuurt u een kopie van het besluit mee

- waarom u het niet eens bent met het besluit

- uw handtekening


Bezwaar maken stopt de uitvoering van het besluit niet. Daarvoor kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, 026-3592000. Dit is niet gratis.


Bestemmingsplan Maasbommel, De Hanze


Wat regelt dit bestemmingsplan?

Herbestemming voormalig dorpshuis De Hanze ten behoeve van 4 woningen voor senioren.


U kunt het voorontwerp bestemmingsplan Maasbommel, De Hanze, van 28 november 2019 tot en met 8 januari 2020 inzien. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.


Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge zienswijze belt u met mevrouw Hennie den Boer via 0487-599512. Wilt u schriftelijk reageren, dan schrijft u een brief aan de gemeenteraad, postbus 1, 6658 ZG te Beneden-Leeuwen. U geeft in uw reactie in ieder geval aan over welk onderdeel van het bestemmingsplan uw zienswijze gaat. En u ondertekent uw zienswijze.


Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kunt u inzien tijdens de openingstijden bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. U vindt het plan ook op onze website: www.westmaasenwaal.nl


Op de website www.overheid.nl vindt u alle informatie over vergunningen. U kunt daar een e-mailservice instellen zodat u automatisch op de hoogte blijft.


Dijkstraat 11, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen

T 14 0487

I www.westmaasenwaal.nl

E info@westmaasenwaal.nl


Woensdag 27 november 2019, Burgemeester en wethouders van West Maas en WaalAls eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.