29-11-2019 4 min. Patrick van Haren

Informatiepunt Digitale Overheid geopend

Informatiepunt Digitale Overheid geopend

West Maas en Waal loopt voorop in Nederland

Door Rinie van Haren

Veel verschillende instanties die functioneren vanuit de overheid zijn heden ten dage nog slechts digitaal te bereiken. Voor vele inwoners levert dat niet al te veel problemen op, maar er moet zeker ook rekening worden gehouden met een groep mensen die meer moeite hebben of zelfs helemaal niet zelfstandig de digitale weg te bewandelen. Het aanvragen van zorgtoeslag, werk zoeken en communiceren met het UWV, een rijbewijs verlengen, studiefinanciering aanvragen, het zijn zomaar enkele voorbeelden van digitale handelingen waarbij soms hulp nodig is. Tegelijkertijd opent ook een IDO balie in de bibliotheek in Tiel en daarmee zijn dit de eerste twee in Nederland.

Op woensdagmorgen is onder grote belangstelling het Informatiepunt Digitale Overheid geopend. Medewerkster van Bibliotheek Rivierenland Gianne Havinga heet in haar openingswoord alle aanwezigen welkom. ‘Zaken doen met de overheid doe je steeds vaker digitaal. En daarbij is niet zelden hulp noodzakelijk. Denk daarbij vooral aan ouderen, allochtonen en laaggeletterden. Je kunt niet zomaar even langsgaan bij een loket. En daarom is er een informatiepunt bedacht om aan die hulpvraag te kunnen voldoen en mensen wegwijs te maken in de digitale wereld’, zo legt Gianne uit. ‘We zoeken samen met de bezoeker naar informatie op het internet en verstrekken informatie. Onze grens is TOT aan de DigiD. Als er formulieren moeten worden ingevuld is dat geen taak van de bibliotheek, maar verwijzen we door naar formulierenbrigades. Heeft de bezoeker een hulpvraag rondom schulden of gezondheid, dan verwijzen we naar het sociaal wijkteam of Vraagwijzer.’

IDO

Belangstellenden luisteren naar de toespraken van Lidy Vos en Bert van Swam. Foto: Markeon

Daarna geeft Gianne het woord aan Lidy Vos, directeur-bestuurder van Bibliotheek Rivierenland. Zij vraagt zich hardop af of een bibliotheek een aangewezen plek is voor een dergelijk informatiepunt. ‘We weten als bibliotheek dat de gemeente West Maas en Waal altijd in is voor nieuwe projecten en wellicht is daarom de keuze voor een IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) in deze gemeente wel een logische keuze. Dit punt en dat in de bibliotheek van Tiel zijn dan ook de eerste in Nederland. Er zullen er dit jaar zo’n 15 worden geopend.’ Dan legt ze uit dat de bibliotheek Rivierenland nauwkeurig zal gaan volgen of dit informatiepunt in de bibliotheek moet blijven of dat op termijn toch een andere plek beter zou zijn. Over het informatiepunt zegt Lidy: ‘We krijgen als bibliotheek dagelijks veel vragen over digitale bereikbaarheid bij de overheid dus in die lijn kunnen we nu voorzien in een behoefte.’

Wethouder Bert van Swam is trots op dit eerste informatiepunt. ‘We bouwen dagelijks aan een participatiemaatschappij en willen graag dat iedereen daaraan kan meedoen. Dan is het belangrijk dat je daarin faciliteert en mogelijkheden schept. We gaan daarbij niet op de stoel zitten van allerlei instanties maar willen met dit informatiepunt een wegwijzer zijn, mensen aan de hand nemen en doorverwijzen in de juiste richting.’

De officiële handeling werd vervolgens verricht door Lidy Vos en Bert van Swam die een ballon doorprikken waarbij vervolgens veel confetti vrijkomt. Inge de Haas verzorgt daarna nog een workshop voor belangstellenden.

IDO

Gianne Havinga [L], wethouder Bert van Swam en met ballon Lidy Vos. Foto: Markeon

Ik stelde wethouder Bert van Swam de vraag of het optuigen van dit Informatiepunt niet eigenlijk een tekortkoming is van de toegankelijkheid van al die overheidsloketten? ‘Dit informatiepunt is een wegwijzer. We proberen mensen te sturen in de juiste richting. We beseffen ons ook dat overheidsorganen nog meer dienstverlenend ingesteld zouden moeten zijn. Dat geldt al heel kort bij huis, op ons gemeentehuis. Het zou mooi zijn als een overheidsorgaan op dezelfde wijze zou functioneren als een supermarkt waar de vierde wachtende in de rij aanleiding geeft tot snelle actie. Medewerkers wisselen daar handig van afdeling om in dienst te staan van de klant. Dat zou ook op een gemeentehuis moeten kunnen. Je kunt dan misschien niet alle vragen beantwoorden maar dat hoeft ook niet. Je kunt mensen wegwijzen, van dienst zijn, luisteren. Schuiven in de verdediging of op het middenveld, als in een elftal.’

Het Informatiepunt Digitale Overheid is elke woensdag geopend van 12 tot 14 uur met uitzondering van feestdagen en vakantie. Je bent er welkom zonder afspraak, je kunt er gratis gebruik van maken en er is geen lidmaatschap voor de bibliotheek voor nodig.

Het Informatiepunt Digitale Overheid is een activiteit van het Digi-Taalhuis West Maas en Waal.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.