26-05-2023 2 min. Rinie van Haren

Inspiratieavonden over biodiversiteit, vlinders en bijen

Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een inspiratiebijeenkomst op donderdag 1 juni geeft Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) tips hoe inwoners de gemeente West Maas en Waal aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. De bijeenkomst start om 19.30 en vindt plaats in Kulturhus D’n Dulper aan de Pastoor Schoenmakersstraat 5 in Boven-Leeuwen. Inloop met koffie en thee is om 19.15 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende bijeenkomst! Voor meer informatie en om je aan te melden ga je naar de website van SLG slgelderland.nl/projecten/biodiversiteit-westmaasenwaal. Deelname is gratis.

Meer vlinders en wilde bijen in West Maas en Waal

Tijdens de inspiratiebijeenkomst krijgen deelnemers ideeën aangereikt om de biodiversiteit te verhogen op het erf en in grote én kleine tuinen. Wist je bijvoorbeeld dat je bijdraagt aan nestgelegenheid van wilde bijen en andere insecten door struiken gefaseerd te snoeien? Dat geldt met name voor vlier, braam en andere struiken met holle stengels. En wil je iets doen voor hommels? Een hoop stenen die langere tijd blijft liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook kikkers vinden hier een schuilplek. De focus van de bijeenkomst ligt op aanplant en ecologisch beheer van inheemse bomen en struiken in het buitengebied. Ook het inzaaien van inheemse, meerjarige planten komt aan bod.

Lezing over dieren in de tuin en op het erf

Na de inspiratiebijeenkomst vindt op donderdag 15 juni een lezing plaats over dieren in je tuin en op het erf. Deze lezing vindt ook plaats in het Kulturhus D’n Dulper in Boven-Leeuwen en start om 19.30 uur. Iedereen is uitgenodigd voor deze inspirerende lezing door Gerard Compiet. Tijdens de lezing krijg je informatie over de leefwijze van allerlei dieren. Je krijgt praktische tips hoe je in de eigen tuin eenvoudig kunt zorgen voor goede leefomstandigheden, voedselaanbod en nestgelegenheid. In april vond al een succesvolle bijeenkomst over biodiversiteit en een lezing over bijen plaats in Alphen. Nu dus een tweede kans om geïnspireerd te raken over biodiversiteit!

Aanmelden

Meld je aan voor de inspiratiebijeenkomst en de lezing over dieren op de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/biodiversiteit-westmaasenwaal.

Biodiversiteitsproject

De inspiratiebijeenkomst en de lezing vinden plaats in het kader van een biodiversiteitsproject in de gemeente West Maas en Waal en worden georganiseerd door SLG. Ook kunnen boseigenaren zich inschrijven voor het project ‘Versterking biodiversiteit bosranden’. Daarnaast wordt er op 2 september een cursus ecologisch maaibeheer gegeven. Meer informatie en opgeven kan via de website van SLG (zoek op ‘West Maas en Waal’). Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en de gemeente West Maas en Waal.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.