17-06-2022 1 min. Rinie van Haren

Integrale controle Bert’s Animal Verhuur

Appeltern – Op woensdag 15 juni is er een integrale controle uitgevoerd op het terrein van Bert's Animal Verhuur in Appeltern.

Verschillende partijen controleren

De gemeente West Maas en Waal heeft in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de politie de controle uitgevoerd.

Aanleiding

De aanleiding voor de controle: uitzending BOOS en handhavingsverzoek Aanleiding van deze integrale controle was onder andere de BOOS-aflevering van 3 maart jl. over de situatie op het terrein van dit bedrijf. Naar aanleiding van deze uitzending zijn er vele reacties binnengekomen bij zowel de NVWA als de gemeente West Maas en Waal. Daarnaast is een handhavingsverzoek binnengekomen bij de ODR van een omwonende.

Controle op dierenwelzijn en mogelijke overtreding Wabo

De belangrijkste doelstelling van deze integrale controle was om te controleren wat de status is van het dierenwelzijn bij Bert’s Animal Verhuur. Daarnaast werd er gecontroleerd op andere illegale praktijken, zoals strijdigheden met bestemmingsplan, natuuraspecten etc.

Meerdere overtredingen geconstateerd

Tijdens de integrale controle zijn er meerdere overtredingen geconstateerd in het kader van onder andere het Besluit houders van dieren en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hiervoor worden zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke maatregelen opgelegd.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.