09-02-2024 2 min. Rinie van Haren

Jongerenontmoetingsplekken in West Maas en Waal

Beneden-Leeuwen – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat er in de gemeente West Maas en Waal plekken komen waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Deze jongerenontmoetingsplekken zijn onderdeel van het project Ruimte voor de Jeugd.

Jongerenontmoetingsplekken

De gemeente zet zich in voor een gezonde, veilige en kansrijke opgroeisituatie voor jongeren. Om dat te bereiken is een positieve omgeving van belang waar jongeren deel kunnen nemen aan vrijetijdsmogelijkheden. Het project Ruimte voor de Jeugd is opgezet om de eerste stappen in die richting te zetten.
Er is een concrete actie voortgekomen uit het project: De jongerenontmoetingsplekken (JOP’s) in de openbare ruimte. Jongeren hebben op dit moment weinig tot geen overdekte plekken waar zij elkaar mogen en kunnen ontmoeten. Hier hebben zij wel behoefte aan. Dit blijkt uit bijeenkomsten met professionals en ouders, een gesprek met een groep jongeren en een vragenlijst.

Kansrijk, gezond en veilig opgroeien

Wethouder Rob Reuvers over de jongerenontmoetingsplekken: “Het realiseren van twee jongerenontmoetingsplekken komt deels voort uit de behoefte van jongeren. Ik hecht er waarde aan om naar onze jongeren te luisteren en hen serieus te nemen. Het project Ruimte voor de Jeugd combineert de behoeften van jongeren met de expertise van ouders en professionals. Ik hoop dat we met het realiseren van deze plekken een stapje verder zijn in het creëren van een positieve omgeving waarin onze jeugd kansrijk, gezond en veilig kan opgroeien.”

Hoe nu verder?

Er worden twee jongerenontmoetingsplekken gerealiseerd. Eén in Beneden-Leeuwen en één in Dreumel. Deze twee dorpen zijn gekozen op basis van het aantal jongeren dat in die dorpen woont, de spreiding, het gesprek met een groep jongeren en op basis van de kennis en expertise van professionals. Waar de JOP’s komen, en hoe ze er precies uit komen te zien is nog niet bekend. Een ervaren projectbureau gaat het proces coördineren en uitvoeren. Zij doen dit in samenwerking met de jongeren, gemeente en professionals. Jongerenparticipatie is een belangrijk onderdeel van het traject. Dat betekent dat jongeren uit de gemeente West Maas en Waal de kans krijgen om mee te denken. Ook eventuele omwonenden worden in het proces meegenomen.

Project Ruimte voor de Jeugd

Het project Ruimte voor de Jeugd is gebaseerd op het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving van het Trimbos Instituut. Het programma werkt met een wetenschappelijk bewezen effectieve aanpak. Het doel van het project Ruimte voor de Jeugd is een positieve omgeving creëren waar middelengebruik en jeugdoverlast door jeugd wordt verminderd en de mentale gezondheid verbeterd. Het project bestaat uit vier verschillende fasen. Dit zijn: monitoring, terugkoppeling en dialoog, beleidsvorming en uitvoering. De eerste drie fasen zijn doorlopen. Zo is er een vragenlijst afgenomen bij eerste en tweedejaars middelbare scholieren van Pax Junior en zijn professionals en ouders/verzorgers uitgenodigd voor een bijeenkomst. Momenteel bevindt het project zich in de vierde fase.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.