07-05-2021 3 min. Rinie van Haren

Livestream 4 Mei Herdenking goed ontvangen

De gehele uitzending is terug te kijken

Door de geldende coronamaatregelen was het voor het tweede achtereenvolgende jaar niet mogelijk om op traditionele wijze de dodenherdenking op 4 mei te houden in aanwezigheid van genodigden en belangstellenden. Als alternatief werd er dit jaar contact gezocht met het team dat in oktober voor de Stoottroepenherdenking een livestream verzorgde. Voorzitter Leo Lemmers van de stichting 4 Mei Herdenking stelde een sobere en eenvoudige registratie voor van een korte plechtigheid.

Het team, dat destijds bestond uit Reinier Jansen (Beelden Uit De Regio) en Patrick en Rinie van Haren (Blik op Beneden-Leeuwen) zegden ook nu weer hun belangeloze medewerking toe en wilden zelfs ook de herdenking registreren die doorgaans voor 20 uur wordt gehouden in de Alphonsuskerk. De plannen werden uitgewerkt en de voorbereidingen gestart. Met liefst vier camera’s zou de gehele registratie live worden uitgezonden en werd er een regiedraaiboek opgesteld. Maar niet alleen corona lag dwars. Ook de weergoden gingen slordig om met de goedbedoelde voornemens om op het parochiekerkhof de opnames te maken. De storm maakte op dinsdagmiddag 4 mei al korte metten met de opgestelde tent, die onderdak moest bieden aan de apparatuur.

In allerijl werd een verzoek gedaan aan het parochiebestuur om in de kerk de uitzending te verzorgen. Dankzij die spontane toezegging kon het gehele programma – weliswaar in aangepaste vorm – in de kerk plaatsvinden. Het vergde veel improvisatie van alle vrijwilligers die betrokken waren bij het programma.

Om 19.30 uur begon de aftelklok te lopen en enkele minuten later kon voorzitter Leo Lemmers zijn openingswoord richten aan alle mensen die thuis meekeken. Betsie de Kok las op indrukwekkende wijze het oorlogsverhaal van Beneden-Leeuwen voor en daarna was het de beurt aan burgemeester Vincent van Neerbos, die vanwege de coronamaatregelen niet aanwezig was maar wel een gepaste toespraak had ingesproken. Britt, Fabian, Fiene en Tess van basisschool De Leeuwenkuil lazen een mooi gedicht voor en tot de klokslagen van 20 uur werden er mooie dronebeelden uitgezonden die gemaakt zijn door Alex van Kerkhof.

Vanaf 20 uur werd het plechtige programma vervolgd met het in acht nemen van twee minuten stilte, gevolgd door het taptoesignaal door trompettist Henk van den Hurk van muziekvereniging Koning Willem III. Het dodenappèl werd gelezen door Betsie de Kok waarbij voor het eerst ook alle portretten te zien waren van alle 31 slachtoffers. Dat maakte op de kijkers veel indruk, zo zou later blijken uit de reacties. Met de kranslegging door wethouder Rob Reuvers, eerder op de dag opgenomen, en door bestuursleden van de stichting 4 Mei Herdenking. Leden van scouting Don Bosco zorgden ervoor dat de bloemstukken werden aangedragen. Met het Wilhelmus en een slotwoord door de voorzitter kwam er een eind aan een heel bijzondere herdenking.

Leo Lemmers: ‘Wat bijzonder dat we erin zijn geslaagd op deze herdenking bij de mensen ‘thuis te brengen’. Dat belangstellenden en nabestaanden toch hebben kunnen stilstaan bij de slachtoffers van de oorlog.’

In de aftiteling aan het eind van de uitzending zijn alle betrokkenen al bedankt maar een speciaal woord van dank aan Reinier, Patrick, Samantha, Harold en Rinie die de livestream hebben verzorgd, inclusief invallers Remco, Bram en Fleur, is zeker op zijn plaats. De livestream is terug te kijken via; www.blikopbeneden-leeuwen.nl/livestream


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.