23-09-2022 2 min. Rinie van Haren

Nieuwe natuur langs de Waal bevordert biodiversiteit

Verbeteringen uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden

Het gebied rondom de Waal zo inrichten zodat een nóg waardevoller natuurgebied ontstaat. Dat is het doel van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en provincie Gelderland bij de uiterwaarden bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. De herinrichtingsplannen zijn al jaren in de maak. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage (zie Voorontwerpbestemmingsplan in onze rubriek Gemeentenieuws in deze nieuwseditie).

De afgelopen decennia is de natuurlijke stroming van de Waal veranderd. Bijvoorbeeld door intensieve scheepvaart en omdat er meer water afgevoerd moet worden. Daardoor is de biodiversiteit rondom de rivier afgenomen. Om dit te verbeteren nemen we maatregelen om onze leefomgeving gezond te houden en voor een veerkrachtige riviernatuur te zorgen.

Perfecte paaiplaatsen

We verbeteren de natuur rondom de Waal door de uiterwaarden van de rivier opnieuw in te richten bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden. We leggen 5 nevengeulen aan; kleine ‘extra rivieren’ die parallel aan de Waal lopen. Dit zijn perfecte paaiplaatsen voor vissen die zich thuis voelen in de rivier. Ook laten we ooibos (bos dat op natuurlijke wijze ontstaat) terugkomen. We zorgen dat we water kunnen vasthouden in de uiterwaarden, zodat het na hoogwater langzaam kan wegzakken.

Herstel riviersysteem

We vergroten het natuurgebied tot 455 hectare, waarvan 263 hectare nieuwe natuur is. De uiterwaarden gaan er gevarieerder uitzien en we verwachten dat de biodiversiteit flink toeneemt. Planten en dieren die van oudsher in het riviersysteem thuishoren kunnen daardoor terugkeren. Daarnaast kan iedereen van deze riviernatuur genieten door in het gebied te wandelen of struinen.

Informatiebijeenkomst en meer informatie

Op dinsdag 28 september is er een informatiebijeenkomst in Dreumel. Meer informatie leest u in het artikel hiernaast. Daarin leest u ook hoe u op het plan kunt reageren. Wilt u meer informatie over het project? Kijk dan op: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.