16-04-2021 1 min. Rinie van Haren

Ontwerp bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

Waarom een bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer? Binnen de regio Rivierenland is besloten om de geldende regels voor hergebruik van grond en bagger aan te passen. Daarnaast is besloten om regels op te stellen voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Het doel van deze aanpassingen is om hergebruik van grond en baggerspecie makkelijker en goedkoper te maken. Hiervoor was het nodig om de gegevens over de bodemkwaliteit en de verschillende bodemfuncties in de regio te actualiseren. En daarnaast aan te vullen met PFAS in een nieuwe bodemkwaliteitskaart en de regels in een nieuwe Nota bodembeheer op te nemen. De nota is niet van toepassing op de uiterwaarden of op grond en baggerspecie in oppervlaktewater. De nota gaat specifiek over kleinschalig grondverzet en stimuleert daarbij hergebruik binnen de regio.

Inzien

U kunt het ontwerp van de bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer van 15 april tot en met 26 mei op afspraak bij ons inzien. U vindt de stukken ook op onze website www.westmaasenwaal.nl. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven.

Een reactie kan mondeling of schriftelijk

Voor een mondelinge reactie of nadere inlichtingen belt u met Ingrid van der Burgh van de Omgevingsdienst Rivierenland via 0344 579 314. U kunt ook een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6658 ZG Beneden-Leeuwen.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.