26-06-2020 2 minuten Rinie van Haren

Regio Rivierenland haalt doelen ruimschoots

Meer mensen in het doelgroepregister én meer banen voor hen


Beneden-Leeuwen - In mei van dit jaar verscheen een rapportage van het UWV over de banenafspraak. Het rapport laat zien, dat Regio Rivierenland haar doelen ruim heeft gehaald.


Doelgroepregister


Het doelgroepregister is een landelijk register. Hierin staan alle mensen die vallen onder de banenafspraak. Dit zijn mensen met een arbeidsbeperking. Met het doelgroepregister willen we meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpen.
Eind 2019 heeft het doelgroepregister Banenafspraak in de arbeidsmarktregio Rivierenland 2.892 personen. Een stijging met 226 personen. Dat is 8% meer vergeleken met de nulmeting in 2015. Onze arbeidsmarktregio hoort daarmee tot een kleine groep van maar 6 regio’s, dat het aantal personen van de nulmeting is gepasseerd.


Doelstellingen ruim gehaald


In totaal hadden in onze regio 2.250 mensen uit het doelgroepregister een baan aan het eind van 2019. Het afgesproken doel - er moeten 1.579 banen zijn – behaalden we daar ruim mee. De arbeidsmarktregio Rivierenland doet het qua resultaat in de markt heel goed. De arbeidsmarktregio staat op de 5de plaats van de landelijke lijst. De realisatie van banen binnen overheid en onderwijs is nog wel een punt van aandacht.


Over RW-POA Rivierenland


Het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland) is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband. Een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en onderwijsinstellingen. Het RW-POA Rivierenland is opgericht om sturing te geven aan de realisatie van de Banenafspraak. En stimuleert activiteiten voor het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de vragen vanuit de arbeidsmarkt.


Meer informatie


RW-POA Rivierenland heeft een website. Hierop informeert het RW-POA Rivierenland haar netwerkpartners en achterbannen. U vindt hier actuele informatie en artikelen over het brede terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en economie. Ook staan er op de website aansprekende filmportretten van werkzoekenden uit de doelgroep. Zij vonden een baan bij een werkgever in de regio. Kijk voor de verhalen op: www.rw-poarivierenland.nl
Via de LinkedIn-pagina van het RW-POA Rivierenland blijft u op de hoogte van nieuws en actuele ontwikkelingen. U vindt informatie op het gebied van de banenafspraak, arbeidsmarkt, onderwijs en economie in de regio. Ga naar www.linkedin.com/company/rw-poa-rivierenland en volg RW-POA Rivierenland.


Periodiek verschijnt de nieuwsbrief van het RW-POA Rivierenland. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.rw-poarivierenland.nl
Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.