19-05-2023 4 min. Rinie van Haren

Stichting 4 Mei nam afscheid van Riny van de Geijn

Riny was onder andere 18 jaar lang secretaris van de Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen.

Geen passender moment kunnen we bedenken om Riny van de Geijn, onze secretaris, in het zonnetje te zetten. Hier tussen nabestaanden van de oorlogsslachtoffers van ons dorp, bij elkaar direct na de 4 Meiherdenking van Beneden-Leeuwen, dit jaar aangevuld met nabestaanden uit Wamel en Boven-Leeuwen. Vanaf vrijwel het begin, bij onze oprichting in 2001, ontpopte Riny zich als contactpersoon met nabestaanden. Hij kende er vele al, omdat hij een echte Leeuwenaar is, gevoel heeft voor nostalgie en van nature weet heeft van families, dorpsgenoten, plaatselijke verhalen, kortom Lauwe.

Aanvankelijk was Riny lid van ons comité als contactpersoon voor de koren. In het draaiboek staat op de eerste bladzijde vermeld welke personen of vertegenwoordigers van welke organisaties zitting moeten hebben in ons comité. Daar hoorde een vertegenwoordiger van de koren bij. Er waren toen een dames- en herenkoor en een kinderkoor. Die hadden we nodig om de bijeenkomst in de kerk op te luisteren. Riny werd de contactpersoon.

Riny was tegelijk ook een nabestaande, want zijn oom Johan was omgekomen als dwangarbeider. Riny speelde mij een boek met het verhaal toe, dat beschrijft hoe Johan met heel veel lotgenoten op een schip was ondergebracht door de Duitsers. Dat schip werd door geallieerde vliegtuigen tot zinken gebracht. Nooit meer iets van oom Johan vernomen.

Vanaf 2005 volgt Riny Peter Koolhout op als secretaris van de Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen. Hij werd een duvelstoejager binnen onze organisatie. Riny was proactief en dus snel met het nemen van maatregelen ten behoeve van de stichting. Hij was voortaan het gezicht van de stichting voor nabestaanden. Zijn naam stond onder de uitnodigingen aan hen. Hij wist exact wie namens een familie aangesproken moest worden bij ontwikkelingen rond de herdenking. Hij zocht ook uit, wie een familie zou kunnen vertegenwoordigen, als een contactpersoon wegviel. Hij deed ook onderzoek naar oplossingen als hij op een dood spoor terechtkwam.

Riny was lid van een bestuur, dat in goede harmonie de jaarlijkse herdenking voorbereidde samen met gehele comité. Hij was een centraal aanspreekpunt voor de buitenwacht en behandelde dan ook de ingekomen stukken bij vergaderingen. Samen met de voorzitter maakte hij de agenda’s op en stuurde de uitnodigingen uit aan comitéleden. Hij was een vertrouwd maatje voor Wim, onze penningmeester. Samen telden ze het resultaat van de collecte na de herdenking. Geld dat we hard nodig hadden om de jaarlijkse kosten te dekken.

Heel precies was Riny bij de uitvoering van de herdenking. Tijdstip van de start van de stille tocht was een punt voor hem. Riny werd nerveus als de bijeenkomst in de kerk dreigde uit te lopen, zodat we te laat op de begraafplaats zouden arriveren, ja zelfs na de klokslagen van acht uur. Hij gaf dan een seintje aan het betreffende koor, dat ze het laatste lied achterwege moesten laten. En maande scouting haast te maken met het opnemen van bloemen en kransen.

Op de begraafplaats was het klokje van de stoottroepenkapel een speciaal punt van aandacht. Riny gaf met zijn mobieltje door aan de klokkenluider dat hij kon beginnen. En dan was er altijd wat om later over te kibbelen. Hij was te laat. Het luiden duurde te lang. Toen ik dit schreef wist ik nog niet hoe het vandaag zou gaan. Maar Riny hoefde zich daar niet meer mee bezig te houden, want hij was wel in de kerk, maar heeft die spanning op het kerkhof niet meegekregen…..

Want Riny moet het laten afweten. Zijn gezondheid speelt hem zodanig parten, dat hij een volledige herdenking bijwonen niet meer kan opbrengen. Hij heeft al enige tijd geleden aangegeven dat het werk als secretaris hem zwaar valt. Dit jaar gaf hij aan, dat hij stopt als secretaris. Daarom dit afscheid hier op deze manier, want Riny kan hier lijfelijk niet aanwezig zijn. Toch fijn dat we zijn aanwezigheid hier zo toch kunnen ervaren.

Leo Lemmers overhandigt aan Riny een fraai enn blijvend aandenken voor zijn grote bijdrage. Eigenn foto

We hopen dat Riny op de achtergrond toch lid blijft van het comité. Want sommige dingen weet vooral Riny. Dat is gebleven en daarom de vraag of hij ons niet zozeer met daad, maar vooral met raad wil blijven ondersteunen.

Riny wordt door het gehele bestuur hartelijk bedankt voor al zijn werk, voor het monument, de herdenking, voor nabestaanden, voor het comité, voor het dorp Beneden-Leeuwen en de Stichting 4 Mei Herdenking Beneden-Leeuwen. Daarna klonk er een luid applaus.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.