15-03-2019 3 minuten Patrick van Haren

Stichting Veteranen West Maas en Waal van start

Stichting Veteranen West Maas en Waal van start


De opkomst op vrijdagavond 8 maart jl. in café De Bever is verrassend. De onlangs opgerichte stichting Veteranen West Maas en Waal heeft geprobeerd zoveel mogelijk veteranen in West Maas en Waal te bereiken en uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst. Er zijn naar schatting 100 veteranen in west Maas en Waal en op de eerste bijeenkomst zijn er ruim 40 samengekomen. Een succesvolle start voor het nieuwe bestuur. Dennis Lindeman is penningmeester, Thim Vernooy is secretaris en Egon van Kessel is voorzitter. De laatste twee vertellen in een duopresentatie over de totstandkoming.


‘Er is al direct waardering en steun vanuit het college van burgemeester en wethouders. Wij zijn als stichting opgericht op 20-12-2018 met als doel om de veteranen zichtbaarder te verankeren binnen de gemeente West Maas en Waal. Wij willen hiermee een schakel zijn tussen de veteranen in de gemeente, de gemeente en haar inwoners,’ zo legt Egon uit. Burgemeester van Neerbos richt zich ook even kort tot alle aanwezigen en juicht de komst van de stichting toe. ‘Met het oog op de komende bevrijdingsactiviteiten, maar belangrijker nog, met het oog op de toekomst kan deze stichting belangrijke verbindingen leggen en dat zullen wij als gemeente zeker ondersteunen.’


Veteranen West Maas en Waal


Een onverwacht drukke opkomst bij de kickoff van de stichting eteranen West Maas en Waal. Foto: Wouter Bevers


Egon richt zich ook even met een compliment tot Jack Beurskens die aanwezig is. Jack heeft zich de afgelopen tien jaar samen met Hendrik Nijs en Mark van den Dobbelsteen ingezet voor de Veteranendag en het Veteranencafé. Dit trio is er destijds niet in geslaagd om ook de jongere veteranen te bereiken. Het is bij sommigen nog altijd een hardnekkig misverstand dat veteranen oudere mensen zijn die actief waren in de Tweede Wereldoorlog, maar ook jonge veteranen die op missie zijn geweest behoren wel degelijk tot diezelfde groep. Jack heeft op zijn beurt een woord van respect aan het nieuwe bestuur voor dit maatschappelijk initiatief dat op zeer professionele wijze gestalte wordt gegeven.


Bij de oprichting van de Stichting Veteranen West Maas en Waal (SVWMW) is onderstaande ‘Mission statement’ geformuleerd: Het bevorderen van de waardering en erkenning van veteranen uit de regio West Maas en Waal, en directe omgeving, alsmede het verbeteren van de onderlinge relaties tussen de veteranen en de lokale bevolking zodat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van veteranen in onze regio. Tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar “Mission statement” onder meer te verwezenlijken door:  • Het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten met de veteranen in de regio

  • Het jaarlijks organiseren van de Veteranendag in de Gemeente West Maas en Waal

  • Het organiseren van activiteiten rondom 75 jaar bevrijding in 2019 / 2020

  • Deelname aan landelijke activiteiten voor veteranen te ondersteunen

  • Jaarlijkse voorlichting en educatieve programma ondersteuning op scholen

  • Structurele opzet en uitbreiding van een “Battlefield Tour” in de gemeente door middel van plaatse van gedenkstenen en informatiezuilen over verleden, heden en toekomst.

  • Café de Bever zal bij de lokale activiteiten steeds als residentie fungeren


Veteranendag


Dan wordt de Veteranendag van zaterdag 25 mei aanstaande toegelicht. Het belooft een waar spektakel te worden met op zaterdagmiddag mogelijk een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht, een luchtballon, varen met militaire boten op de Wiel en nog veel meer. De entree daarvoor is gratis. Het tweede deel van die Veteranendag is een geweldig muzikaal spektakel dat zal plaatsvinden in mfa D’n Hoender in Dreumel waar diezelfde avond het orkest van de Koninklijke Luchtmacht haar opwachting zal maken. Dit orkest zal dan de nieuwste muziekvoorstelling voor het eerst voor het voetlicht brengen waarna er een maandenlange concertreeks zal volgen door het hele land. Dus een unieke gelegenheid waar u beslist bij moet zijn geweest. Kaarten zijn inmiddels bestelbaar via de website www.veteranenwestmaasenwaal.nlDaar vind u ook meer informatie over deze stichting. De stichting is tevens op zoek naar sponsoren die financieel willen steunen om het mooie werk van de stichting te kunnen blijven uitvoeren.Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.