16-10-2020 3 min. Patrick van Haren

Stoottroepenherdenking respectvol en indrukwekkend

Het bestuur van de stichting Herdenking Gesneuvelde Stoottroepen is er – ondanks alle beperkingen door de Covid-19 maatregelen – ruimschoots in geslaagd om een respectvolle en indrukwekkende herdenking te houden op de tweede zondag van oktober. Door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden werd een livestream gerealiseerd zodat elke belangstellende over ter wereld de herdenking kon ervaren. Weliswaar via een beeldscherm, dat zeker niet de sfeer van fysieke aanwezigheid kan vervangen, maar wel als alternatief de herdenking kan weergeven.

Voorafgaand aan de 75ste herdenking van gesneuvelde Stoottroepen richtte Leo Lemmers zich tot alle kijkers en lichtte hij toe waarom de jaarlijkse herdenking plaatsvindt op de tweede zondag van oktober en waarom juist Beneden-Leeuwen de plek is waar dat al 75 jaar gebeurt. Zijn tekst was deels ontleend aan de fraaie brochure die begin mei in Beneden-Leeuwen huis-aan-huis is verspreid.

Evi en Manon hielden een voordracht namens OBS De Wijzer. (Still uit de livestream.)

Voorzitter luitenant-kolonel b.d. de heer de Kruiff ging in zijn welkomstwoord in op de beperkingen die noodzakelijk waren om op een verantwoorde manier deze herdenking ten uitvoer te kunnen brengen. Nog op 5 oktober moest op last van de burgemeester het programma van de herdenking aanzienlijk worden aangepast naar de dan geldende regelgeving van de noodverordening. In zorgvuldige en nauwe samenspraak met de gemeente West Maas en Waal is het programma nog verder versoberd en konden slechts vier volwassenen worden toegelaten op het ereveld. Daarnaast mochten twee leerlingen van OBS de Wijzer aanwezig zijn en enkele leden van scouting Don Bosco. Geluidstechnici regelden vanaf de parkeerplaats het geluid en een cameraploeg met regie verzorgde de livestream. Zo kon op de meest sobere wijze in de geschiedenis van de herdenkingen deze ceremonie plaatsvinden.

Na het welkomstwoord volgde het dodenappèl door de commandant van het Regiment Stoottroepen Prins Bernard, luitenant-kolonel Grijpstra die alle 378 namen oplas. Trompettist Henk van den Hurk van muziekvereniging Koning Willem III speelde het taptoesignaal waarna een minuut stilte in acht werd genomen. Luitenant kolonel Grijpstra liet vervolgens een krans leggen uit naam van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard en alle actief dienende Stoottroepers. Voorzitter de Kruiff nam opnieuw het woord, ditmaal namens burgemeester Vincent van Neerbos, die vanwege de beperking van het aantal volwassenen niet op het ereveld aanwezig kon zijn. De heer de Kruiff sprak zijn waardering uit voor het onderhoud aan de kapel en de gerestaureerde tegel in de voorgevel waarop het embleem van de Stoottroepers te zien is. Dominee de Bruin kon om dezelfde reden niet aanwezig zijn. Evi en Manon hielden een voordracht namens OBS de Wijzer en daarna volgde de kranslegging. Niet zo groot in aantal als voorgaande jaren ditmaal. Er werden zes kransen gelegd op het ereveld en één krans op het parochiekerkhof waarbij 31 klokslagen klonken, gelijk aan het aantal burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog in ons dorp. Met het hijsen van de vlaggen kwam een eind aan de meest sobere herdenking, die als 75ste aanvankelijk juist een speciale uitvoering had moeten worden.

Kranslegging op het parochiekerkhof door scouts van Don Bosco. Foto: Henk van den Burg

Blik op Beneden-Leeuwen heeft in samenwerking met Beelden uit de Regio een livestream verzorgd zodat belangstellenden thuis de gehele herdenking toch hebben kunnen volgen.

Livestream van de herdenking terugzien?


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.