11-09-2020 2 min. Rinie van Haren

Veel animo voor inspraak bij herinrichting centrum

Met de strikte naleving van alle coronamaatregelen bleek het mogelijk om toch fysieke bijeenkomsten te organiseren in het traject van herinrichting van de Zandstraat en omgeving met als titel ‘Levendig Leven.’ Na een goedbezochte inventarisatie begin dit jaar in het gemeentehuis werden op maandag 7 september drie bijeenkomsten georganiseerd in mfa De Rosmolen. Doel was om de bezoekers te laten meedenken over de inrichting en vormgeving van de Zandstraat tussen de Dijkstraat en de Zijveld, het Dorpsplein, Sportlaan, Wielstraat met evenemententerrein en Molenlaan. Het bureau Imoss begeleidt het gehele traject vanaf de inventarisatie tot de uitvoering.

Vele belangen

Na gedegen onderzoeken zijn enkele uitgangspunten duidelijk geworden die vooral met veiligheid en toegankelijkheid te maken hebben bij de nieuwe inrichting van ons centrum. Aan de hand van verschillende stellingen werd de opinie gemeten van de aanwezigen. De discussies die daarbij ontstonden waren interessant en zinvol. De verschillende belangen die dienen bij het gebruik van de Zandstraat lopen soms uiteen. Een winkelier heeft er belang bij dat zijn winkel kan worden bevoorraad. Tegelijkertijd moeten winkels, horeca en woningen goed toegankelijk zijn. Verder moet doorgaand verkeer goed kunnen doorstromen en moet de veiligheid niet in het geding komen. Bewoners moeten hun woning kunnen bereiken en verlaten en bestemmingsverkeer zoals pakketdiensten moeten ook hun taken uitvoeren. Willy van de Kamp, projectleider namens de gemeente West Maas en Waal legt dan ook uit dat het niet mogelijk zal zijn om al die belangen naar volle tevredenheid te kunnen vertalen in het herinrichtingsplan, maar er zal worden gestreefd naar een maximale benadering.

De herinrichting is vrij omvangrijk en bevat naast de Zandstraat en het Dorpsplein ook de Molenlaan, Wielstraat, evenmententerrein en de Sportlaan.

De presentatie kunt u terug zien

Was u niet in de gelegenheid om één van de bijeenkomsten van Levendig Leeuwen bij te wonen of waren er wellicht geen plaatsen meer beschikbaar? Dan kun u in elk geval de gehele presentatie nakijken want die is opgenomen. Deze kunt u vanaf 11 september bekijken op www.westmaasenwaal.nl/levendigleeuwen

Uw mening is belangrijk

U kunt dan ook een bijdrage leveren door op stellingen te reageren. Die staan tegelijk met de presentatie op de genoemde pagina. U kunt tot en met 20 september op de stellingen reageren.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.