22-01-2021 1 min. Rinie van Haren

Vergadering van de gemeenteraad

Datum 28 januari Tijdstip: 20.00 uur Doel: meningsvorming en besluitvorming

Vanwege de coronamaatregelen is deze raadsvergadering digitaal. Houd de sociale media van de gemeente West Maas en Waal in de gaten voor actuele informatie.

U kunt de raadsvergadering live volgen

Dat kan via onze website westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live.

Agenda

Deze onderwerpen staan op de agenda: • Toelaten en beëdiging van nieuw te benoemen raadslid

HAMERSTUKKEN:

• Water- en Groenopgave Bennemaker Maasbommel • Vaststellen bestemmingsplan Maasbommel Hogenhofstraat 10 • Vaststellen nota grondbeleid 2020 • Vaststellen 1e wijziging verordening Roerende en Onroerende zaakbelasting • Vaststellen zienswijze Kaderbrief GGD Gelderland-Zuid • Financiële uitwerking van VraagWijzer

DEBATSTUKKEN:

• Onderzoek Avri overdracht stortplaatsen

De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen. Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal bekijken en naluisteren. Wilt u per e-mail bericht krijgen zodra er nieuwe vergaderstukken van de gemeenteraad zijn? Stuur dan een mail naar griffie@westmaasenwaal.nl met uw naam, telefoonnummer en mailadres.

Wilt u inspreken?

Kijk op www.westmaasenwaal.nl/inspreken


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.