21-01-2022 1 min. Rinie van Haren

Vergadering van de gemeenteraad

Datum 27 januari 2022 Tijdstip: 20.00 uur Plaats: raadzaal gemeentehuis, Dijkstraat 11 Beneden-Leeuwen Doel: meningsvorming en besluitvorming

U kunt de vergadering live volgen

Wij vergaderen in de raadszaal. Door de corona maatregelen is daar beperkt plaats. Wij verzoeken u daarom de vergadering thuis live te volgen. Dat kan via onze website westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Houd de sociale media in de gaten voor actuele informatie.

Agenda

Deze onderwerpen staan op de agenda:

HAMERSTUKKEN: • Bestemmingsplan Dorpen, actualisatie 2022 • Kaderbrief GGD • Zienswijze oprichting stichting risicobeheer VRGZ • Zienswijze op de kaderbrief 2023 van de VRGZ • APV 2022 • Integraal Huisvestingsplan 2021-2041 • Verordening onderwijshuisvesting West Maas en Waal 2022 • Wijziging belastingverordeningen 2022

DEBATSTUKKEN: • Actualisatie notitie uitgangspunten RES 2.0 • Adviesrecht en participatie Omgevingswet 2022 • Aanvraag borgstelling tennisvereniging Lewabo • Preventie- en handhavingsplan 2021-2024

De agenda en de stukken voor de vergaderingen op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen. Hier kunt u de vergaderingen ook digitaal bekijken en naluisteren. Wilt u per e-mail bericht krijgen zodra er nieuwe vergaderstukken van de gemeenteraad zijn? Stuur dan een mail naar griffie@westmaasenwaal.nl met uw naam, telefoonnummer en mailadres.

Wilt u inspreken?

Kijk op www.westmaasenwaal.nl/inspreken


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.