18-11-2022 1 min. Rinie van Haren

Vergadering van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen

Rondetafelgesprek Ruimte

Datum: 22 november 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Zwerfafval-beleid
• Transitievisie warmte
• Beeldkwaliteitsplan Klimaatadaptatie
• Wegenbeleidsplan 2022-2026
• Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit West Maas en Waal
• Principeverzoek Sluissestraat 3A Maasbommel
• Principeverzoek Woerdsestraat ongenummerd Altforst
• Principeverzoek Landgoed van Maas & Waal (Achtmorgen)
• Bestemmingsplan Rooijsestraat 45 Dreumel
• Bestemmingsplan Molenstraat Boven-Leeuwen
• Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Kraanbaan, Beneden-Leeuwen fase 1, 2 en 3.

Rondetafelgesprek Samenleving en bestuur

Datum: 24 november 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Toekomst bestendig wonen Gelderland West Maas en Waal 2023
• Tarievenverordening Welzijnsaccommodaties
• Belastingverordeningen 2023
• Verordening Commissie Bezwaarschriften
• Verordening interne en externe klachtenbehandeling
• Controleprotocol en Normenkader
• Septembercirculaire 2022
• Najaarsnota 2022
• Plan van aanpak Regionale samenwerking regio Rivierenland

Rondetafelgesprek Samenleving en bestuur

Datum: 29 november 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• ICT Verbeterplan

U kunt de vergaderingen ook live volgen
Dat kan via onze website westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Houd de sociale media in de gaten voor actuele informatie.

Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of telefonisch via 14 0487.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.