27-01-2023 1 min. Rinie van Haren

Vergadering van de gemeenteraad

Datum 2 februari 2023
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: raadszaal gemeentehuis
Doel: meningsvorming en besluitvorming

Agenda

Deze onderwerpen staan op de agenda:

HAMERSTUKKEN:

• Bestemmingsplan Altforst, Kerkstraat-Kerkdwarsstraat
• Bestemmingsplan Alphen, Dijkgraaf de Leeuwweg 22
• Bestemmingplan Wamel, Kerkstraat ongenummerd
• Bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waalbandijk 107
• Verkeersveilige oversteek en rotonde Van Heemstraweg/Leeuwse Veld
• Kadernota 2024 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
• Wijziging afvalinzameling AVRI
• Principebesluit structurele uitbreiding Kindcentrum Beneden-Leeuwen
• Tijdelijke huisvesting Kindcentrum Beneden-Leeuwen
• Zienswijze Kaderbrief 2024 GGD Gelderland-Zuid
• Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2024

DEBATSTUKKEN:

• Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lauwendael Beneden-Leeuwen
• Initiatiefvoorstel tweede wijziging RVO voor de rondetafelgesprekken

De agenda en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen.

Wilt u inspreken?
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/ inspreken

U kunt de vergadering live volgen
Dat kan via westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Hier kunt u de vergadering ook later terugkijken. Houd onze sociale media in de gaten voor actuele informatie.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.