20-11-2020 1 min. Rinie van Haren

Vergadering van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen

Rondetafelgesprek Ruimte

Datum: dinsdag 24 november
Aanvang: 20.00 uur
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Bezoek voorzitter Veiligheidsregio de heer Bruls
• Presentatie Regionaal ambitiedocument
• Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Waterstraat
• Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Melkweg 3 Dreumel
• Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Alphen, Lindenlaan -Heuvelstraat

Rondetafelgesprek Samenleving en Bestuur

Datum: donderdag 26 november
Aanvang: 20.00 uur
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Raadsvoorstel Najaarsnota 2020
• Raadsvoorstel Septembercirculaire 2020
• Raadsvoorstel Controleplan en Normenkader
• Raadsvoorstel Outsourcing uitvoeringstaken bijzondere bijstand/minimaregelingen, wijziging uitvoeringsorganisatie schuldhulpverlening
• Raadsvoorstel Zienswijze Werkzaak
• Raadsvoorstel Belastingverordeningen
• Raadsvoorstel Wijziging APV 4e wijziging Hondenuitlaatplaatsen
• Raadsvoorstel Wijziging APV 5e wijziging het bewaren van houtopstanden
• Raadsvoorstel Zienswijze deelname werkgeversvereniging VRGZ

Corona

In verband met de corona maatregelen vergaderen wij digitaal. U kunt de vergadering volgen via onze website. Houd u onze website en sociale media in de gaten voor het meest actuele nieuws.
Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 14 0487.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.