08-01-2021 1 min. Rinie van Haren

Vergadering van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen

Rondetafelgesprek Ruimte en Samenleving en bestuur

Datum: dinsdag 12 januari 2021
Aanvang: 20.00 uur
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Bespreken informatienota Transitievisie warmte (onder voorbehoud)
• Bespreken informatienota Prestatieafspraken
• Raadsvoorstel Water- en Groenopgave Bennemaker Maasbommel
• Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingplan Maasbommel Hogenhofstraat 10
• Raadsvoorstel Vaststellen Nota Grondbeleid 2020
• Raadsvoorstel vaststellen 1e wijziging verordening Roerende en Onroerende zaakbelasting
• Raadsvoorstel vaststellen zienswijze kaderbrief GGD Gelderland Zuid

Digitale vergadering

Deze vergadering is niet fysiek in het gemeentehuis. U kunt de vergadering volgen via onze website https://westmaasenwaal.notubiz.nl/dashboard. Houd onze website en sociale media in de gaten voor het meest actuele nieuws.

Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?

Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 14 0487.

Het RTG Samenleving en Bestuur van 14 januari vervalt.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.