13-05-2022 1 min. Rinie van Haren

Vergaderingen van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op www.westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen

Rondetafelgesprek Ruimte

Datum: dinsdag 17 mei 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Vaststellen bestemmingsplan Beneden-Leeuwen, Retstraat 16a
• Vaststellen bestemmingsplan Boven-Leeuwen, Kampsestraat 29
• Principeverzoek Maasbommel, Sluissestraat 5
• Instemmen met jaarstukken 2021 GR-ODR
• Instemmen met ontwerp begroting 2023 GR-ODR
• Instemmen met jaarstukken 2021 GR-AVRI
• Instemmen met ontwerp begroting 2023 GR-AVRI
• Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Rondetafelgesprek Samenleving en bestuur

Datum: donderdag 19 mei 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Presentatie Leones
• Voornemen tot besluit oprichting coöperatie CIRTEX
• Instemmen jaarstukken 2021 GR BSR
• Instemmen ontwerp begroting 2023 GR BSR
• Instemmen met jaarstukken 2021 GR Regio Rivierenland
• Instemmen met ontwerpbegroting 2023 GR Regio Rivierenland
• Concept jaarrekening GGD 2021
• Concept begroting GGD en begrotingswijziging 2022
• Zienswijze concept jaarrekening 2021 en concept begroting 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
• Instemmen jaarrekening 2021 Werkzaak Rivierenland
• Instemmen begroting 2023 Werkzaak Rivierenland (onder voorbehoud)

U kunt de vergaderingen live volgen
Wij vergaderen in de raadszaal. U kunt de vergadering ook live thuis volgen via westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live. Houd de sociale media in de gaten voor actuele informatie.

Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of 14 0487.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.