23-09-2022 1 min. Rinie van Haren

Vergaderingen van de gemeenteraad

De agenda´s en de stukken vindt u uiterlijk een week voor de vergadering op westmaasenwaal.nl/raadsvergaderingen

Rondetafelgesprek Ruimte

Datum: 27 september 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

• Presentatie over Energietransitie door Liander
• Beleidsplan Water en Riolering 2023-2027
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de drie zonprojectprojecten
• Bestemmingsplan Dreumel, Hogeweg 5

Rondetafelgesprek Samenleving en bestuur

Datum: 29 september 2022
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Doel: informatie verzamelen

Agenda

Presentatie over fi nanciële verantwoording Sociaal Domein, WMO en Jeugdwet
• Uitvoeringsprogramma 2022-2023 van de Visie Leefbaarheid 2030

U kunt de vergaderingen live volgen Wij vergaderen in de raadszaal. U kunt de vergadering ook live thuis volgen via westmaasenwaal.raadsinformatie.nl/live.
Houd de sociale media in de gaten voor actuele informatie.

Inspreken tijdens het Rondetafelgesprek?
Neem dan contact op met de griffier via griffie@westmaasenwaal.nl of bel 14 0487.


Als eerst op de hoogte?
Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief en je bent als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.